‎پول‌های مرتضوی و نمایندگان مجلس!+اسناد

جمعه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۲ – تابناک – داستان هدایایی که مرتضوی به برخی ‌نمایندگان مجلس داده، داستان بی‌‌پایانی است و هر روز یکی از طرفین ‌ماجرا، برگ جدیدی به این داستان می‌افزایند؛ اما نقطه اوج این داستان، آنجایی است که نمایندگان می‌گویند، پولی که مرتضوی گرفته‌، آنقدر‌ها هم نبوده ‌که آنان را وامدار کند و آنان حتی پولی‌ روی پول‌های مرتضوی گذاشته‌اند و به مردم داده‌اند!

ادامه خواندن “‎پول‌های مرتضوی و نمایندگان مجلس!+اسناد”