آزار خبرنگاران بخش فارسی بی‌بی‌سی؛ شکایت بە سازمان ملل

پنجشنبه  ۲۰ بهمن، ۱۴۰۰-۰۲٫۱۰٫۲۰۲۲-SOS Iran- لیلین لندور، مدیر ارشد بخش جهانی بی‌بی‌سی اعلام کرده کە این بنگاه خبری به دلیل “آزار ادامه‌دار” خبرنگاران بخش فارسی، شکایتی فوری را از حکومت ایران به سازمان ملل تقدیم کرده است.

Copyright © ۱۴۰۱ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال