کارگران نی بر مجتمع نی شکر هفت تپه تجمع کردند

 دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۵-۰۹-IranSOS- روز گذشته حدود ۴۰۰ نفر ازکارگران نی بر مجتمع کشت‌ و صنعت هفت تپه در اعتراض به آنچه محقق نشدن مطالبات بیمه‌ای خود از سوی کارفرماعنوان می‌کردند در محوطه کارخانه مقابل ساختمان اداری تجمع کردند. در این زمینه یکی از کارگران حاضر در این اجتماع صنفی روز گذشته کارگران به ایلنا گفته است: دلیل اعتراض امروز کارگران نی بر وصول نشدن حدود ۱۰ میلیارد حق بیمه فصول بیکاری سالهای ۶۸ تا ۹۲ کارگران فصلی است که پس از سالهای هنوز پرداخت نشده است.

‎اعتراض صنفی کارگران «هفت‌تپه» به دوازدهمین روز رسید

دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۰۸-۱۸-IranSOS- با گذشت دوازدهمین روز از اعتراض صنفی کارگران کارخانه نی شکر هفت تپه، کارگران دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان امور اداری این واحد تولیدی به تجمع خود ادامه دادند. یکی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه به ایلنا گفت: تجمع کنندگان که در بخش‌های کشاورزی، مهندسی، تعمیر و نگهداری، مطالعات نیشکر، حسابداری و امور اداری و… کار می‌کنند خواستار دریافت حقوق معوقه (ماه‌های خرداد و تیر) و بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل هستند.