‎۹ کارگر پتروشیمی تندگویان ممنوع الورود شدند

پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۰-۱۵-IranSOS- بامداد دیروز از ورود ۹ تن از کارگران پتروشیمی تندگویان به محل کار جلوگیری به عمل آمد. فعالان صنفی کارگری بندر امام با اعلام این خبر به ایلنا گفتند: کارگران مورد نظر قصد داشتند تا مانند سایر همکاران خود مطابق معمول در محل کارشنان حاضرشوند اما به وسیله عوامل انتظامات و نگهبانی پتروشیمی اروند از ورود آنهابه داخل این مجموعه جلوگیری شد.