‎بیانیه ی تحلیلی: به سوی پساولایت

‎یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۰-۰۴-IranSOS- بیانیه ی تحلیلی کمپین هنرمندان و نویسندگان در پساتحریم: «ذخيره های نفتی عراق پس از عربستان در رده دوم جهانی جای دارد، و پس از اشغال آن کشور، توليد نفت در عراق به چند ميليون بشکه در روز افزايش يافته و برنامه ریزی برای تولید دوازده میلیون بشکه ای در دستور کار است. بر پایه ی شماری از پیمان نامه های نفتی، به شرکت های غول آسای خارجی نقشی تعيين کننده و اصلی در اداره بيش از هفتاد درصد از ذخيره های نفتی ثابت شده ی عراق واگذاشته اند، آن هم برای مدت بیست سال و با امکان تمديدپذیری. شرکت هایی چون شل، اکسان موبيل و بريتيش پتروليوم از جمله غول های نفتی شرکت کننده در این پیمان نامه ها هستند.

‎باید کاری کنیم کارستــــــــــان “‎پیام نوروزی کمپین هنرمندان و نویسندگان”

دوشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۳-۲۳-IranSOS- همراه با شادباش های گرم نوروزی به هم میهنان مان، و بویژه به دلاوران سیاهچال های رژیم خون و خرافات و رزمندگان درون مرز، از یاران انتظار داریم که دید و بازدیدهای نوروزی را به ابزاری برای سازماندهی بهتر جنبش مردمی مبدل کنند. مبارزات ماه های پایانی سال گذشته، و از آن میان اعتصاب های کارگران و اعتراض های سراسری آموزگاران که می توانند با جنبش دانشجویان و زنان و محیط زیست تقویت شوند، نشان می دهند که علیرغم همه ی تنش آفرینی ها و تفرقه افکنی ها و اسیدپاشی ها، زمینه برای هماهنگی و سازماندهی جنبش بیش از پیش فراهم است.

‎جنبش کارگری می تواند این رژیم سراپا فاسد را به عقب نشینی وادارد

یکشنبه ۰۳ ‎اسفند ۱۳۹۳-۲۰۱۵-۰۲-۲۲-IranSOS- به سوی تدارک اعتصاب سراسری – پیام کمپین هنرمندان و نویسندگان به رزمندگان درون مرز :
با روشدن روزافزون بند و بست های پنهان میان ولاییان و «استکبار جهانی» – بویژه پیرامون پیمان نامه های تازه ی نفتی – که می توانند برای مردم کشورمان پسامدهای منفی گسترده و طولانی مدت داشته باشد، شمار اعتراضات و اعتصابات پراکنده بالا گرفته است:

Copyright © ۱۴۰۱ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال