نشست سران جهان در سازمان ملل در بارهی مهاجران: بدون شعاردهی، اقدامهای قاطعی را در پیش بگیرید

 

 

 

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۹-۱۹-IranSOS- نیویورک، پاریس ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از ابتکار بی‌سابقه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل برای برگزاری نشست سران کشورهای جهان در باره‌ی پناه جویان و مهاجران در روز ۱۹ سپتامبر برای بحث در مورد «رهیافتی انسانی‌تر و هماهنگ‌تر» به موضوع مهاجرت استقبال می‌کند. فدراسیون از سران دولت‌ها و کشورها با تأکید می‌خواهد از این فرصت برای دست زدن به اقدام‌های مشخص به منظور محافظت از حقوق پناه جویان و مهاجران بهره بگیرند.