نگاهی کوتاه به تشدید قوانین سختگیرانه برای پناهندگان و پناهجویان در جمهوری فدرال اتریش

وزیر کشوردولت فدرال اتریش هربرت کیکل
وزیر کشوردولت فدرال اتریش هربرت کیکل

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸-۲۰۱۸-۰۴-۱۷-IranSOS- یوسف مجاب: قوانین پناهندگی در اتریش بارها مورد تغییرات سختگیرانه قرار گرفته اما٬ طرح وزیر کشور دولت دست راستی اتریش هربرت کیکل بسیار گسترده تر از آنی است که تاکنون تجربه شده است. قوانین جدید قرار است که روز چهارشنبه در جلسه هیات وزیران دولت صدراعظم سباستین کورتز مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. وزیر کشور اتریش در گفتگویی با روزنامه اوسترایش که در وین منتشر میشود در این مورد اظهار داشته که:  اقامت پناهندکان تعطیلاتی لغو میشود. ما علاقه زیادی به برقراری نظمی سختگیرانه و بازدارنده داریم تا جلوی امکان سوء استفاده از حقوق پناهندگی گرفته شود.

گفتگو با کودک مجرم نجات یافته از اعدام

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸-۲۰۱۸-۰۴-۱۶-IranSOS- میثم، نوجوان ۱۷ ساله که در یک نزاع دسته جمعی یک نوجوان هم سن و‌ سال خودش را به قتل رساند بود و توسط دادگاه به اعدام محکوم شد، میثم در کانون منتظر زمان اجرای حکمش بود؛ ۴‌ سال و ٨ ماه در انتظار چوبه دار. روزهای زیادی را در آرزوی آزادی سپری کرد و خیلی از شب‌ها را با ترس و اضطراب اجرای حکمش چشم بر هم نهاد. جمعیت امام علی حدود ٣٠٠ میلیون تومان برای گرفتن رضایت از خانواده اولیای دم به او کمک کرد و در نهایت توانست از اولیای دم رضایت بگیرد. روزنامه شهروند در همین زمینه مصاحبه‌ای با این نوجوان انجام داده است.

با الهام از سرود انترناسیونال، اول ماه مه را گرامی داریم!

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸-۲۰۱۸-۰۴-۱۷-IranSOS- «یکی از فعالین چپ در وین – اتریش»  

برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی –

 شوریده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی

باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند –

و آن‌گه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هر چیز گردند…(اوژن پوتیه)

در آستانه بزرگداشت اول ماه مه بار دیگر میلیونها کارگر و زحمتکش و انسانهای مترقی به خیابانها می­روند و با اعتراض به وضع موجود و افشای بربریت بی حد و مرز سرمایه­ داری، خواسته­ های خود را مطرح و برای دست­یابی به دنیائی بهتر یعنی سوسیالیسم  مبارزه می­کنند. در این روز کارگران انقلابی با افراشتن پرچم سرخ، نظام انگلی و استثمارگرانه سرمایه­ داری را به چالش کشیده و خواهان پایان دادن به هرگونه استثمار انسان از انسان و لغو نظام کار مزدی­اند. تمامی شواهد حاکی از آن است که نظام سرمایه­ داری–امپریالیستی در بن بست کامل قرار داشته و عملکرد آن در تمامی وجوه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک، ارتجاعی است. در حالی‌که پیوسته انبوهی از ثروت مادی تولید می­شود، بدلیل مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و از آنجا تمرکز ثروت  در دست طبقه سرمایه ­داران که در تضاد با خصلت اجتماعی تولید است، بحران ساختاری  نظام – اضافه تولید و تراکم سرمایه – شدت یافته  و به سدی در مقابل تکامل و شکوفائی جامعه انسانی بدل شده ­است­.