حکم اعدام ۹ زندانی در شیراز اجرا شد

 شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷-۲۰۱۸-۰۹-۲۲-IranSOS- حکم اعدام ۹ مجرم متجاوز به عنف پس از تایید، با حضور نماینده دستگاه قضایی در شیراز اجرا شد. ‌به گزارش ایسنا، صبح شنبه ۳۱ شهریور حکم اعدام ۹ متجاوز به عنف با حضور نماینده دستگاه قضایی در شیراز اجرا شد.