دولت آلمان: ایران در سال گذشته ۲۲۳ نفر را اعدام کرده است

چهارشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۷-۲۰۱۹-۰۲-۲۷-IranSOS- فراکسیون حزب سبزهای در بوندس‌تاگ (پارلمان آلمان) در ارتباط با تعداد اعدام‌ها در ایران کسب اطلاع کرده بود. گزارش دولت آلمان در پاسخ به درخواست این حزب از اعدام ۲۲۳ نفر در ایران در سال ۲۰۱۸ حکایت می‌کند.