دادگاه «روح‌الله زم» برگزار شد

دوشنبه ۲۱ بهمن، ۱۳۹۸-۲۰۲۰-۰۲-۱۰-SOS Iran- دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی ساعت ۸ صبح امروز برگزار شد. به گزارش ایسنا، در ابتدای جلسه دادگاه، متن کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد. عناوین کیفرخواست شامل ۱۷ بند اتهامی به این شرح است: ادامه خواندن “دادگاه «روح‌الله زم» برگزار شد”