خبرنگاران بدون مرز و دو حزب آلمانی در جستجوی قاضی منصوری

پنجشنبه ۲۲ خرداد، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۶-۱۱-SOS Iran-  اراف ای رادیو بین اللمی فرانسه بنقل از  نشریه “ولت” آلمان، غلامرضا منصوری قاضی متهم به سرکوب روزنامه‌نگاران ایرانی و دریافت ۵٠٠ هزار یورو رشوه، به احتمال قریب به یقین در آلمان به سر می‌برد؛ احزاب دموکرات آزاد و سبزهای آلمان، از دولت فدرال در این مورد توضیح خواسته‌اند. سازمان خبرنگاران بدون مرز نیز شکایتی علیه غلامرضا منصوری تسلیم دادستان کل آلمان کرده و خواستار جلوگیری از فرار او شده است.