دیوان عالی رژیم ایران، احکام اعدام سه زندانی سیاسی را تایید کرد

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی

چهارشنبه ۰۴ تیر، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۶-۲۴-SOS Iran- احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” در دیوان عالی کشور تایید شد. این افراد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده بودند.