‎کمپین ملی جمع آوری امضا برای احقاق حقوق شهروندی و مدنی ایرانیان بهایی

یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳-۲۰۱۵-۰۱-۱۸-IranSOS- به عنوان ایرانیانی از همهء دیدگاه های فکری، اجتماعی، سیاسی، یا دینی بر آنیم که هموطنان بهایی ما باید از حقوق مدنی و شهروندی مساوی با هر ایرانی دیگر برخوردار باشند. ما قتل، آزار، پیگرد و حق کشی در حق هموطنان بهایی، نابرابری قضایی و محرومیت آن ها از تحصیل، گردهمایی و اجرای آیین های خود را مانعی اساسی برای دستیابی کل ملت ایران به دموکراسی و عدالت اجتماعی می دانیم.

برای وجدان جمعی ایرانیان، این رنج بزرگی است که طی چندین دهه، خانواده های ایرانیان بهایی در ناامنی مطلق و عدم برخورداری از حقوق انسانی پایه ای به سر می برند.
‎بدین وسیله، کمپین جمع آوری امضاء برای حقوق شهروندی برای ایرانیان بهایی را تا رسیدن به برابری کامل آنان با دیگر آحاد ملت، دنبال می کنیم و   بدین وسیله، این خواستهء برحق را به مسئولان جمهوراسلامی ایران اعلام   می کنیم
‎درفرستادن این پتیشن به شبکه های اجتماعی کوشا خواهیم بود 

 
Petition
International Campaign to Claim Human and Civil Rights for Iranians of Baha’i Faith in Iran
     Hereby, we, people around the world and from all walks of life, as well as all intellectual, social, political, or religious backgrounds, demand the establishment of equal civil and citizenship rights for Iranians of Baha’i faith in Iran.
     We firmly condemn the current state of fatal treats, persecutions and judicial inequalities against Iranians of Baha’i faith, as well as their deprivation from pursuing higher education and holding their religious rituals.  We regard these inequalities as major barriers against the very establishment of democracy and social justice for the entire Iranian nation.
     It has been decades that the humanity’s collective consciousness of bears pain and suffering, witnessing Baha’i families living in absolute insecurity and deprivation from their human rights.
     We support the campaign to collect signatures, claiming citizenship and civil rights for  Iranians of Baha’i Faith, and will continue till the total restoration of their equal rights.  By signing this petition, we convey our legitimate request to the authorities of the Islamic Republic of Iran.  
     We plea the international community to diligently distribute and promote this petition along social and online media.
 
https://www.change.org/petitions/iranian-president-dr-hassan-rouhani-and-head-of-iran-s-judiciary-mr-sadegh-larijani-and-iranian-parliament-کمپین-ملی-جمع-آوری-امضا-برای-احقاق-حقوق-شهروندی-و-مدنی-ایرانیان-بهایی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *