نجات یک زن از چوبه دار

 دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۸-۰۷-IranSOS- روزنامه های داخلی از پرونده ای سخن گفتند که در آن زنی به ناممهتاببا سابقه محکومیت از بابت فعالیت سیاسی با ادعای دفاع از خود مردی را به قتل رسانده است، این زن نهایتا با رضایت اولیای دم از مرگ نجات یافت. به گزارش هرانا به نقل از شرق، رضایت اولیایدم، زنی را که مردی را به قتل رسانده و جسدش را مثله کردهبود، از قصاص نجات داد و این زن بهزودی به دلیل جنبه عمومی جرم در دادگاه محاکمه میشود.

زنی میانسال که اوایل جوانی به اتهام عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون به زندان محکوم شدهبود، سه سال قبل به اتهام قتل مردی میانسال که از همکارانش بود، بازداشت شد.

او ادعا کرد مقتول قصد آزار و اذیتش را داشت و بههمیندلیل دست به قتل زد.

مأموران بعد از چندین جلسه بازجویی مهتاب را وادار به اعتراف کردند و او توضیح داد که مرد میانسال را به قتل رسانده و جسدش را مثله کردهاست و قصد داشته آن را به طور کامل از بین ببرد.

پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری رفت و با درخواست اولیایدم رأی بر قصاص صادر شد اما اولیایدم تصمیم گرفتند اعلام گذشت کنند. از آنجایی که یکی از اولیایدم صغیر بود، دادگاه از رئیس قوهقضائیه خواست درباره او تصمیمگیری کند و رئیس قوه قضائیه نیز با پرداخت دیه از سوی متهم موافقت کرد. به این ترتیب متهم با جلب رضایت اولیایدم بهزودی به لحاظ جنبه عمومی جرم محاکمه میشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *