« سرکوب، زندان ،شکنجه و اعدام اهرم های سرمایه داری در برابر کارگران، زحمتکشان و انسانهای مبارز»

سرکوب، زندان ،شکنجه و اعدام اهرم های سرمایه داری در برابر کارگران، زحمتکشان و انسانهای مبارز در سراسر جهان است و رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی پرچم دار این جنایات علیه بشریت است، جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن با استفاده از تمامی ابزار سرکوب چهره درنده خوی خود برای حفظ سرمایه داری و سرمایه داران را به بهترین شکلی نشان داده است.

در تازه ترین اقدام رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی، حبیب الله گلپری پور که در ۵ مهرماه ۱۳۸۸ با تعدادی کتاب در مسیر مهاباد به ارومیه دستگیرشده بود را پس از پنج سال زندان و شکنجه در نیمه شب سوم آبان به دارکشیدو یک روز بعد ۱۷ زندانی بلوچ را در زندان زاهدان به دارآویخت. این جنایات نشان می دهد نظام سرمایه داری حاکم بر ایران برای بقای خود از هیچ کاری رویگردان نیست .
گفتگوهای زندان ضمن همدردی با خانواده های اعدام شده گان اخیر تاکید می کند که تنها راه  برای متوقف نمودن ماشین سرکوب، زندان، شکنجه واعدام سرنگونی کامل نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی است.

سرنگون باد کلیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد کمونیسم زنده باد آزادی
گفتگوهای زندان
ششم آبان ماه ۱۳۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *