‎اسامی زندانیان محروم از مرخصی در اوین و رجایی شهر

شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲ –  هرانا – طی سالهای اخیر و با شدت گرفتن نگاه امنیتی شاهد افزایش برخورد ها و بازداشت های گسترده از سوی نهادهای اطلاعاتی-امنیتی در فضای عمومی کشور بودیم. طی سالهای اخیر نقطه ی اوج این برخورد ها به حوادث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ برمیگردد که با اوج گیری اعتراضات مردمی ایران در قالب جنبش سبز، بازداشت گسترده ی تظاهرات کنندگان و معترضان اجتماعی، سیاسی و… زندانیان بسیاری را روانه ی زندانهای کشور نمود. طی این سالها همواره اعتراض زندانیان در مورد عدم رعایت حداقل اصول استاندارد با زندانیان از سوی مراجع قوه قضاییه و سازمان زندانهای کشور ادامه داشت، محرومیت از دسترسی به تلفن، ملاقات حضوری و مرخصی عمده ترین دلیل این اعتراضات بوده است.

علیرغم تاکید آیین نامه ی سازمان زندانهای کشور (اصلاحی ۸۹/۲/۲۱ -بخش مرخصی زندانیان – ماده ۲۱۳) که استفاده از مرخصی را امری در جهت تحکیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، رفع مشکلات ضروری فردی، خانوادگی و قضایی تلقی میکند، اما در تبصره ی این ماده، مرخصی را نه به عنوان یک حق بلکه به عنوان امتباز اعطایی از سوی مسولان زندان عنوان میدارد. تبصره ای که به عقیده ی بسیاری در تضاد با استدلالهای موجود در متن ماده به عنوان دلیل اعطای مرخصی است. همین امر موجبات اعتراض گسترده ی زندانیان، خانواده های آنان و نهاد های حقوق بشری در عدم اعطای مرخصی در طولانی مدت را فراهم می آورد و با وجود چنین تبصره ای بسیاری از زندانیان زندان اوین و رجایی شهر سالهای طولانی از قرار گرفتن در کنار خانواده ی خود و اجتماع محروم ماندند و چه بسا به دلیل سکونت خانواده های بسیاری از آنها در شهر های دیگر کشور و دوری راه از امکان دیدار هفتگی نیز برخوردار نبودند. حسین اصغری و ماهان محمدی دو نمونه برجسته این موضوع هستند که بیش از ۵ سال بدون استفاده از مرخصی در زندان محبوس ماندند. 

در زیر خبرگزاری هرانا اقدام به جمع آوری اسامی تعدادی از زندانیان زندان اوین و رجایی شهر نموده است (بر اساس مدت سپری شده محکومیت) که مدت بیش از یکسال است که امکان اعزام به مرخصی را نیافته اند. 
*ارایه حکم صادره زندانیان به منظور مقایسه آن با ماده ۲۱۴ آیین نامه سازمان زندانها است که در آن به شرایط اعطای مرخصی به زندانیان اشاره نموده است. 
*ماده ۲۱۴ آیین نامه سازمان زندانها: الف: محکومین به حبس تا ۱۵ سال باید یک ششم از مدت حبس و محکومین بیش از ۱۵ سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت حبس خود را سپری کرده باشند.] تا امکان استفاده از مرخصی را بیابند [
‎اسامی زندانیان محروم از مرخصی در اوین و رجایی شهر به ترتیب حروف الفبا:
‎۱.            احمد قرچه، محکوم به ده سال مدت سه سال و پنج ماه از مرخصی محروم است.
‎۲.            اسماعیل برزگری، محکوم به هفت سال و شش ماه مدت دو سال و شش ماه از مرخصی محروم است.
‎۳.            افشین کرم پور، محکوم به هفت سال مدت دو سال و سه ماه از مرخصی محروم است.
‎۴.            افشین بایمانی، محکوم به ابد مدت دوازده سال از مرخصی محروم است.
‎۵.            امید بهروزی، محکوم به هفت سال مدت دو سال و سه ماه از مرخصی محروم است.
‎۶.            امید زارعی نژاد، محکوم به سه سال مدت دو سال از مرخصی محروم است.
‎۷.            امید کوکبی، محکوم به ده سال مدت دو سال و هشت ماه از مرخصی محروم است.
‎۸.            امیر اسلامی، محکوم به هفت سال مدت دو سال و سه ماه از مرخصی محروم است.
‎۹.            امیر خرم، محکوم به هشت سال مدت دو سال از مرخصی محروم است.
‎۱۰.         امیر درستی، محکوم به ده سال مدت دو سال از مرخصی محروم است.
‎۱۱.         امیر مولادوست، محکوم به چهار سال مدت دو سال از مرخصی محروم است.
‎۱۲.         امیر میرزا حکمتی، محکوم به ده سال مدت دو سال و یک ماه از مرخصی محروم است.
‎۱۳.         امیرخسرو دلیرثانی، محکوم به چهار سال مدت سه سال و ده ماه از مرخصی محروم است.
‎۱۴.         باتیر شاه محمد اف، محکوم به بیست سال مدت چهار سال و سه ماه از مرخصی محروم است.
‎۱۵.         بهروز توکلی، محکوم به بیست سال مدت چهار سال از مرخصی محروم است.
‎۱۶.         بهزاد عباسی، محکوم به ده سال مدت چهار سال و ده ماه از مرخصی محروم است.
‎۱۷.         پیروز منصوری، محکوم به هفده سال مدت هفت سال از مرخصی محروم است.
‎۱۸.         پیمان کاس نژاد، محکوم به سه سال مدت دو سال و سه ماه از مرخصی محروم است.
‎۱۹.         جمال الدین خانجانی، محکوم به بیست سال مدت چهار سال از مرخصی محروم است.
‎۲۰.         چاری محمد مراد اف، محکوم به بیست و یک سال مدت چهار سال و سه ماه از مرخصی محروم است.
‎۲۱.         حسن سی سختی، محکوم به حبس ابد مدت پنج سال و سه ماه از مرخصی محروم است.
‎۲۲.         حمید کرواسی، محکوم به سه سال مدت یک سال و سه ماه از مرخصی محروم است.
‎۲۳.         حمیدرضا درخشنده، محکوم به هفت سال مدت دو سال و سه ماه از مرخصی محروم است.
‎۲۴.         حمیدرضا مرادی، محکوم به نه سال مدت دو سال و سه ماه از مرخصی محروم است.
‎۲۵.         خالد حردانی، محکوم به ابد مدت دوازده سال از مرخصی محروم است.
‎۲۶.         خالد فریدونی، محکوم به ابد مدت چهارده سال از مرخصی محروم است.
‎۲۷.         داود اسدی، محکوم به هفت سال مدت یک سال و ده ماه از مرخصی محروم است.
‎۲۸.         رامین تنباکوچی، محکوم به سه سال مدت یک سال و دو ماه از مرخصی محروم است.
‎۲۹.         رحمان قهرمانپور، محکوم به سه سال مدت دو سال و شش ماه از مرخصی محروم است.
‎۳۰.         رسول حیدرزاده، محکوم به هفت سال مدت دو سال و پنج ماه از مرخصی محروم است.
‎۳۱.         رضا انتصاری، محکوم به هشت سال مدت دو سال و سه ماه از مرخصی محروم است.
‎۳۲.         رمضان ساعدی، محکوم به هشت سال مدت هفت سال و ده ماه از مرخصی محروم است.
‎۳۳.         سالار ستوده، محکوم به ده سال مدت یک سال و هفت ماه از مرخصی محروم است.
‎۳۴.         سروش ثابت، محکوم به دو سال مدت یک سال و سه ماه از مرخصی محروم است.
‎۳۵.         سعید حایری، محکوم به دو سال مدت یک سال و دو ماه از مرخصی محروم است.
‎۳۶.         سعید متین پور، محکوم به هشت سال مدت پنج سال و دو ماه از مرخصی محروم است.
‎۳۷.         سعید مدنی، محکوم به سه سال و شش ماه مدت دو سال از مرخصی محروم است.
‎۳۸.         سعید تیزفهم، محکوم به بیست سال مدت چهار سال از مرخصی محروم است.
‎۳۹.         سعید رضایی، محکوم به بیست سال مدت چهار سال از مرخصی محروم است.
‎۴۰.         سعید ماسوری، محکوم به ابد مدت دوازده سال از مرخصی محروم است.
‎۴۱.         سیامک قادری، محکوم به چهار سال مدت سه سال و چهار ماه از مرخصی محروم است.
‎۴۲.         سید احمد هاشمی، محکوم به پنج سال مدت یک سال و شش ماه از مرخصی محروم است.
‎۴۳.         سیف الله سه گانی، محکوم به ابد مدت دوازده سال از مرخصی محروم است.
‎۴۴.         سینا عظیمی، محکوم به پنج سال مدت یک سال و هشت ماه از مرخصی محروم است.
‎۴۵.         شاهین دادخواه، محکوم به هفت سال مدت دو سال و هشت ماه از مرخصی محروم است.
‎۴۶.         صالح کهن دل، محکوم به ده سال مدت پنج سال از مرخصی محروم است.
‎۴۷.         عباس دادفر، محکوم به پنج سال مدت پنج سال از مرخصی محروم است.
‎۴۸.         عبدالرضا قنبری، محکوم به ده سال مدت سه سال و نه ماه از مرخصی محروم است.
‎۴۹.         عبدالفتاح سلطانی، محکوم به سیزده سال مدت دو سال و سه ماه از مرخصی محروم است.
‎۵۰.         عفیف نعیمی، محکوم به بیست سال مدت چهار سال از مرخصی محروم است.
‎۵۱.         علی سلانپور، محکوم به پنج سال مدت دو سال و یازده ماه از مرخصی محروم است.
‎۵۲.         علی زاهد، محکوم به حبس ابد مدت پنج سال و شش ماه از مرخصی محروم است.
‎۵۳.         علیرضا احمدی، محکوم به چهار سال مدت یک سال و چهار ماه از مرخصی محروم است.
‎۵۴.         علیرضا سیدیان، محکوم به چهار سال مدت یک سال و نه ماه از مرخصی محروم است.
‎۵۵.         غلامرضا حسینی، محکوم به نه سال و نیم مدت سه سال از مرخصی محروم است.
‎۵۶.         فرشید فتحی، محکوم به شش سال مدت سه سال از مرخصی محروم است.
‎۵۷.         فرشید یدالهی، محکوم به هفت سال مدت دو سال و سه ماه از مرخصی محروم است.
‎۵۸.         فرهاد اطلسی، محکوم به ده سال مدت پنج سال و یک ماه از مرخصی محروم است.
‎۵۹.         فواد خانجانی، محکوم به چهار سال مدت دو سال از مرخصی محروم است.
‎۶۰.         کامران ایازی، محکوم به شش سال مدت دو سال و هشت ماه از مرخصی محروم است.
‎۶۱.         کامران رحیمیان، محکوم به پنج سال مدت سه سال از مرخصی محروم است.
‎۶۲.         کامران مرتضایی، محکوم به پنج سال مدت دو سال از مرخصی محروم است.
‎۶۳.         کریم معروف عزیز، محکوم به ابد مدت پانزده سال از مرخصی محروم است.
‎۶۴.         کیوان رحیمیان، محکوم به پنج سال مدت چهار سال از مرخصی محروم است.
‎۶۵.         کیوان صمیمی، محکوم به شش سال مدت چهار سال از مرخصی محروم است.
‎۶۶.         مجید اسدی، محکوم به چهار سال مدت دو سال و دو ماه از مرخصی محروم است.
‎۶۷.         محمد ابراهیمی، محکوم به پنج سال مدت سه سال از مرخصی محروم است.
‎۶۸.         محمد انوشه ای، محکوم به پنج سال مدت چهار سال از مرخصی محروم است.
‎۶۹.         محمد نظری، محکوم به ابد مدت نوزده سال از مرخصی محروم است.
‎۷۰.         محمدامین هادوی، محکوم به شش سال مدت دو سال از مرخصی محروم است.
‎۷۱.         محمدحسن یوسف پور سیفی، محکوم به پنج سال مدت یک سال و دو ماه از مرخصی محروم است.
‎۷۲.         مختار صالحی، محکوم به ده سال مدت دو سال و دو ماه از مرخصی محروم است.
‎۷۳.         مسعود صادقی، محکوم به شش سال مدت یک سال و شش ماه از مرخصی محروم است.
‎۷۴.         مصطفی دانشجو، محکوم به هفت سال مدت دو سال و سه ماه از مرخصی محروم است.
‎۷۵.         مصطفی نیلی، محکوم به سه سال مدت دو سال از مرخصی محروم است.
‎۷۶.         مهرداد پناهی، محکوم به سه سال مدت یک سال و شش ماه از مرخصی محروم است.
‎۷۷.         مهرداد سرجویی، محکوم به سه سال مدت دو سال و شش ماه از مرخصی محروم است.
‎۷۸.         میثاق یزادن نژاد، محکوم به دوازده سال مدت شش سال از مرخصی محروم است.
‎۷۹.         ناصح یوسفی، محکوم به هشت سال مدت شش سال و ده ماه از مرخصی محروم است.
‎۸۰.         نورمحمد قویدل، محکوم به پنج سال مدت چهار سال از مرخصی محروم است.
‎۸۱.         یعقوب ملکی، محکوم به ده سال مدت سه سال و هفت ماه از مرخصی محروم است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *