کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ؛ فعالان کارگری بازداشتی را بدون قید و شرط آزاد کنید

یکشنبه ۲۵ شهریور، ۱۳۹۸-۲۰۱۹-۰۹-۱۵-SOS Iran- کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ (ال-او-نروژ) با انتشار نامه ای خطاب علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نسبت به نقض حقوق اتحادیه های کارگری در ایران اعتراض کرد. در این نامه با اشاره به احکام صادره برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و دیگر متهمان اعتراضات هفت تپه، حسن سعیدی، رسول طالب مقدم، عاطفه رنگریز، نسرین جوادی و مرضیه امیری آمده است که دولت ایران به بهانه “امنیت ملی” این فعالان را سرکوب می کند. همچنین سرکوب سیستماتیک سندیکاهای نیشکر هفت تپه و  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مورد انتقاد قرار گرفته و از علی خامنه ای درخواست شده است که با مداخله در پرونده افراد مذکور، امکان آزادی بدون قید و شرط آنها را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز پنجشنبه ۲۱ شهریورماه ۱۳۹۸، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ (ال-او-نروژ) که بیش از ۹۳۰ هزار کارگر را در نروژ نمایندگی می کند، نامه ای در اعتراض به نقض حقوق اتحادیه های کارگری به رهبر جمهوری اسلامی نوشت.

در بخشی از این بیانیه می خوانیم: “همه فعالین کارگری و حامیان حقوق کارگران که در سراسر کشور بازداشت شده اند را فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد نموده و اتهامات وارد علیه آنها را ملغی کنید. سرکوب کارگران و اعضای اتحادیه های کارگری را پایان دهید و به آزادی ایجاد تشکل (آزادی انجمن) و حق سازمان یابی کارگری مطابق با مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار احترام بگذارید”.

متن کامل این بیانیه که ترجمه آن توسط سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه منتشر شده است، در ادامه می آید:

“به رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ (ال-او-نروژ) که بیش از ۹۳۰ هزار کارگر را در نروژ نمایندگی می کند این نامه را در اعتراض به نقض حقوق اتحادیه های کارگری در کشور شما می نویسد. تعداد قابل توجهی از اعضای جنبش مستقل کارگری در ایران در رابطه با فعالیت های کاملا برحق و قانونی اتحادیه ‎ای با اذیت و آزار، دستگیری و بازداشت روبرو شده اند.

ال-او-نروژ در سالهای اخیر از نزدیک شاهد مبارزات کارگران در ایران برای تشکیل اتحادیه های آزاد و مستقل و کنفدراسیون های اتحادیه های کارگری و اعتراض به عدم پرداخت مزدها و نقض دائم حقوق پایه ای اتحادیه ای و حقوق بشر کارگران بوده است.. ال-او-نروژ تاکنون بارها به دولت ایران برای اذیت و آزار و بازداشت و شکنجه فعالین اتحادیه ای انتقاد کرده و در این رابطه این دولت را محکوم کرده است.

اخیرا نیز مجددا اخبار زیادی درباره اذیت و آزار و بازداشت فعالین کارگری نیشکر هفت تپه در استان خوزستان و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بدست ما رسیده است. ما همچنین مطلع شدیم که برخی فعالین کارگری در زمان بازداشت شدیدا شکنجه شده اند.

اسماعیل بخشی، نماینده شناخته شده کارگران نیشکر هفت تپه، به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. او در زندان اوین محبوس است. اتهامات علیه او شامل “نشر اکاذیب”، “توهین به رهبر معظم”، و “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” می باشند. او اعلام کرده است که پس از دستگیری اولش در نوامبر ۲۰۱۸ مورد ضرب و شتم شدید و شکنجه قرار گرفته است. سپیده قلیان که همزمان با آقای بخشی در تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ دستگیر شده بود، تائید کرده است که هر دوی آنها بدنبال دستگیری مورد شکنجه قرار گرفتند.

محمد خنیفر، از کارگران نیشکر هفت تپه، به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” به ۶ سال زندان تعزیری محکوم شده است.
حامیان حقوق کارگران و روزنامه نگاران مستقل سپیده قلیان، ساناز الهیاری، عسل محمدی، امیر امیرقلی، و امیرحسین محمدی فرد در شعبه ٢۸ دادگاه انقلاب تهران هر یک به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شده اند. آنها به اتهام حمایت کردن و گزارش دادن درباره اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۲۰۱۸ هر یک به ۱۸ سال زندان تعزیری محکوم شده اند. همه آنها به دلیل حمایت و گزارش از اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در سال ۲۰۱۸ بازداشت و زندانی شده اند.

حسن سعیدی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در تجمع روز جهانی کارگر(اول ماه مه) دستگیر شد و پس از ۳۳ روز بازداشت موقت با قرار وثیقه ی سیصد و سی میلیون تومانی موقتا آزاد می باشد. او در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به پنج سال زندان تعزیری و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی، همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است. او به ا”جتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” متهم شده است. در ضمن در مورد اتهام “اخلال در نظم عمومی” پرونده ایشان برای محاکمه به دادگاه کیفری ارجاع شده است.

سید رسول طالب مقدم، عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران، در تجمع روز جهانی کارگر(یازده اردیبهشت ٩٨) دستگیر شد و پس از ١١ روز بازداشت موقت با وثیقه ی دویست و پنجاه میلیون تومانی موقتا آزاد می باشد. او در شعبه ی ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به دو سال زندان تعزیری، دو سال تبعید، ٧۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات سیاسی، اجتماعی و همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.اتهامات او؟ اقدام علیه امنیت ملی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “ایجاد اخلال در نظم عمومی” می باشند.

عاطفه رنگریز، از حامیان حقوق کارگری، از روز جهانی کارگر(اول ماه مه ۲۰۱۹) در زندان قرچک ورامین محبوس است. دادگاه برای ایشان وثیقه سنگین و غیر معمول دو میلیارد تومانی تعیین کرده است، با این وجود از پذیرش وثیقه و آزادی موقت ایشان ممانعت شده است. خانم عاطفه رنگریز در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، تمرد نسبت به مامورین دولتی به یازده سال و شش ماه زندان و ٧۴ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات و ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.

خانم مرضیه امیری، روزنامه نگار و حامی حقوق کارگری از روز کارگر (اول مه ۲۰۱۹) در زندان اوین محبوس است. ایشان در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم و آسایش عمومی به ده سال و شش ماه زندان و ١۴٨ ضربه شلاق محکوم شده است.

خانم ندا ناجی، از حامیان حقوق کارگری، که از روز جهانی کارگر در زندان اوین محبوس است، با وجود صدور قرار وثیقه از آزادی وی ممانعت می شود. ایشان اخیرا نیز مجددا مورد بازجویی و تحقیقات قرار گرفته است.

خانم نسرین جوادی فعال کارگری که بعد از ٢٩ روز موقتاً با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام به ٧ سال زندان و ٧۴ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند محکوم شده است.

ال-او-نروژ اعتقاد دارد که دولت ایران از قوانین به اصطلاح “امنیت ملی” برای توجیه سرکوب فزاینده فعالیت های برحق و قانونی اتحادیه ای کارگران و جلوگیری از داشتن وکیل مدافع مناسب برای قربانیان این سرکوب استفاده می کند. این رفتار برای بازداشت شدگان و خانواده هایشان عواقب وخیمی داشته است و برای جامعه و اقتصاد ایران هم شدیدا زیان آور بوده است.

کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ (ال-او-نروژ) از شما ، آیت الله سید علی حسینی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مصرانه درخواست می کند که در این موارد مداخله نمایید و از مقامات مربوطه بخواهید:

همه فعالین کارگری و حامیان حقوق کارگران که در سراسر کشور بازداشت شده اند را فورا و بدون هیچ قید و شرطی آزاد نموده و اتهامات وارد علیه آنها را ملغی نمایند .

سرکوب کارگران و اعضای اتحادیه های کارگری پایان بگیرد و به آزادی ایجاد تشکل (آزادی انجمن) و حق سازمان یابی کارگری مطابق با مقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار احترام گذاشته شود.

تا زمانیکه دولت ایران از رعایت حقوق شناخته شده بین المللی اتحادیه ای و دیگر حقوق بنیادی کارگران که این دولت هم با عضویت در سازمان جهانی کار به آنها متعهد شده سر باز می زند، جنبش جهانی اتحادیه های کارگری که ال او-نروژ نیز بخشی از آن است به اعتراضات عمومی خود علیه این سرکوب غیرقابل قبول و شرم آور ادامه خواهد داد.

با احترام؛

راجر ه. هایملی، نایب رئیس دوم، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ / ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹- اسلو”.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال