انتشار جزئیات یک پرونده تجاوز گروهی اتریش را شوکه کرد

شنبه ۱۲ اسفند، ۱۴۰۲-۲۰۲۴-۰۳-۰۲-SOS Iran- گفتە می‌شود کە ١٧ جوان و نوجوان در اتریش برای ماه‌ها بە یک دختر خردسال تجاوز جنسی کردەاند. دو نفر از عاملان این جنایت کمتر از ۱۴ سال سن داشتەاند. حال پلیس اتریش جزئیات بیشتری در این باره منتشر کردە است.

به گزاراش دویچه وله، انتشار جزئیاتی جدید از پرونده تجاوز گروهی ١٧ جوان و نوجوان بە دختری خردسال کە تنها ١٢ سال سن داشتە است، مردم اتریش را شوکه کرد.

بر اساس گزارش پلیس اتریش، دختری ١٢ سالە در وین، توسط ١٧ مظنون این پرونده برای ماه‌ها مورد تجاوز جنسی قرار می‌گرفتە است. متجاوزان از اعمال خشونت‌آمیز و جنایات خود فیلم‌برداری می‌کردەاند و از آن برای تهدید و سوء استفادە بیشتر از قربانی استفادە کردەاند. آن‌ها از این طریق دختر خردسال را مجبور بە تن دادن بە اعمال جنسی بیشتر کردەاند.

پلیس اتریش می‌گوید کە تمامی این جنایت‌ها در پر جمعیت‌ترین محلە وین بە نام “فاووریتن” رخ دادە است.

در گزارش آمده کە اکثر مظنونان بین ۱۴ تا ١٨ سال سن داشتەاند. دو نفر از عاملان این جنایت کمتر از ۱۴ سال سن داشتەاند، بنابراین از مسئولیت کیفری مبرا هستند.

تمامی عاملان این پرونده ریشە مهاجرتی دارند و اصالت سوری، ترک، ایتالیایی، بلغاری و صربستانی دارند و تقریبا همە آنها پیشتر بە دلیل انجام جرایمی دیگر، برای پلیس افرادی شناختە شدە محسوب می‌شدەاند. پلیس می‌گوید کە ١٣ نفر از متهمان این پرونده تا کنون بازجویی شدەاند، اما ارتکاب بە جرم خود را انکار کردەاند.

دادستانی وین در مورد این پرونده گفتە کە مظنونان، بە سوء استفادە جنسی علیه یک نوجوان و همچنین تولید محتوای آزار جنسی علیه کودکان متهم هستند.

پلیس می‌گوید کە این افراد محتواهای ضبط شدە را از طریق پیام‌رسان‌های آنلاین با یکدیگر رد و بدل کردەاند، اما آن‌ها را بە شکل عمومی منتشر نکردەاند.

همچنین گفتە شدە کە این جنایات در پارک‌ها، راه‌ پلەها، گاراژ‌ها، سرویس‌های بهداشتی و آپارتمان‌های خانوادگی این این افراد، در زمانی کە والدین آن‌ها در خانە نبودەاند، رخ دادە است. حتی در یک مورد، یکی از مظنونان برای انجام اعمال خود، یک اتاق هتل اجارە کردە است.

قربانی در مورد این جنایت قادر بە ارائه جزئیاتی نیست، زیرا توسط این افراد بە طور مکرر مورد تجاوز قرار گرفتە است، حتی چندین بار در طول یک هفتە.

گفته می‌شود این دختر دوازده ساله ابتدا از شدت ترس سکوت کرده است. اما نهایتا او در اکتبر گذشته، او به مادرش اعتماد می‌کند و سپس بە پلیس اطلاع می‌دهند. به گفته پلیس، این دختر اکنون توسط یک مرکز حفاظت از قربانیان تحت مراقبت است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال