کمون پاریس ۱۸/۳ تا ۲۸/۵/۱۸۷۱ (بخش ۴) ۳ – بلانکی و بلانکیست¬ها

چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۱۱-۰۲-IranSOS- لوئی – آگوست بلانکی ( Louis-Auguste Blanqui) یکی ازبزرگترین انقلابیون پرولتاریائی قرن ۱۹ بود. او دردهها قیام شرکت ورهبری آنها را بعهده داشت. بلانکی دو بار به مرگ محکوم شد( که مورد عفو قرارگرفت) . او ۳۷ سال ازعمرش را در زندان بسربرد. نام او از سه انقلاب مهم قرن نوزده­ام – ۱۸۳۰ ، ۱۸۴۸، و۱۸۷۱-   جدائی ناپذیر است. “همه ضد انقلابیون با شنیدن اسم بلانکی  رنگ می­بازند.” واقعیتی که حتی پرودون هم به آن معترف است. درشرکت اولینش در قیام ۱۸۲۷، سه زخم شمشیرویک گلوله برگردن نصیبش شد.سپس شرکت او درقیام بزرگ ۱۸۳۰ بود که به سقوط بوربونها(Bourbonen)  وآغازسلطنت ژوئیه Julimonarchie)) که تا سال ۱۸۴۸ تداوم داشت منجرشد. تلاشهای دیگر او برپائی قیام سراسری در فرانسه در سالهای ۱۸۳۴ ، ۱۸۳۵ ، ۱۸۳۹ ،۱۸۴۰ بود. بلانکی بدلیل رهبری قیام پاریس ۱۸۳۹ به مرگ محکوم شد ولی مورد عفو قرارگرفت. سپس انقلاب ۱۸۴۸ فرارسید که به سقوط رژیم« پادشاه فرانسویان»(Bürgerkönig) لوئی فیلیپ(Louis Philippe) و برقراری جمهوری(وبالاخره کودتای ناپلئون سوم) منجر شد. او باردیگر بخاطر شرکت درقیام ۱۸۴۸دستگیر ودرسال ۱۸۵۰ به ده سال زندان محکوم شد.

کمون پاریس ۳،۱۸ تا ۱۸۷۱،۵،۲۸(بخش ۳)

 کمون پاریس

۳،۱۸ تا ۱۸۷۱،۵،۲۸(بخش ۳)

موضع جریاتات مختلف سیاسی درون وعلیه کمون پاریس

۱-   فرصت­طلبان/ رویزیونیست­ها/ کائوتسکیست­ها

دربرخورد به کمون(پیش تاریخ آن، جنگ آلمان وفرانسه) درجنبش کارگری، حتی درسالهای ۱۸۷۰-۷۱ “این امکان وجود داشت”که به مواضع اپورتونیستی ویا مستقیمن ارتجاعی درغلطید.  طبیعی است که درهمان زمان هم “ارزیابی از درس­های کمون” امری ضروری می­بود.

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال