سه فعال سیاسی گچسارانی به شلاق، حبس، محرومیت و جریمه نقدی محکوم شدند

یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵-۲۰۱۷-۰۲-۰۵-IranSOS– سید محمد میری و قاسم قنبری، دو فعال سیاسی اهل روستای دیل گچساران به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین حسن بزرگ زاده، دیگر فعال سیاسی ساکن این روستا به اتهام “معاونت در توهین به رهبری و امام” به حبس محکوم شد. دادگاه مذکور هر سه متهم را از عضویت در گروههای سیاسی به مدت دو سال نیز محروم کرد.