با رضایت اولیای دم؛ یک زندانی در ملکان از اعدام نجات یافت

یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵-۲۰۱۷-۰۳-۱۹-IranSOS- با اعلام رضایت اولیای دم، یک زندانی متهم به قتل در شهرستان ملکان از اعدام نجات یافت. این زندانی جوان که در دوره سربازی هم دوره ای خود را به قتل رسانده بود از دو سال پیش در زندان به سر می برد.

ادامه خواندن “با رضایت اولیای دم؛ یک زندانی در ملکان از اعدام نجات یافت”

با رضایت اولیای دم؛ نجات یک زندانی از اعدام بعد از ۱۳ سال

یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵-۲۰۱۷-۰۳-۱۹-IranSOS یک زندانی که متهم است ۱۳ سال پیش پدر همسر خود را به قتل رسانده، با پرداخت دیه و رضایت همسرش، از طناب دار نجات یافت. به گزارش هرانا به نقل از ایران، این زندانی درست زمانی که یک قدم با چوبه دار فاصله داشت با پرداخت ۱۴۰ میلیون تومان به همسرش (دختر مقتول) توانست رضایت او را جلب کند و از مرگ بگریزد. پرونده این قتل هفته گذشته در شعبه چهارم دادگاه کیفری تهران از جنبه عمومی جرم تحت رسیدگی قرارگرفت.

ادامه خواندن “با رضایت اولیای دم؛ نجات یک زندانی از اعدام بعد از ۱۳ سال”