زندانی که برای سومین بار به پای چوبه دار برده شد سرانجام با رضایت اولیای دم از مرگ نجات یافت

شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶-۲۰۱۷-۰۶-۱۷-IranSOS زندانی محبوس در زندان خرم آباد که برای بار سوم به هدف اجرای حکم اعدام به پای چوبه دار برده شده بود با اعلام رضایت اولیای دم از مرگ نجات یافت. وی که پدر ۵ فرزند است از سال ۹۳ به اتهام قتل در این زندان به سر می برد.