اجرای حکم اعدام “امیرحسین” به تعویق افتاد

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶-۲۰۱۷-۱۰-۱۸-IranSOS– وکیل مدافع اولیای دم “ستایش قئیزی” از تعویق اجرای حکم اعدام متهم پرونده ستایش اعلام کرد.

عسگر قاسمی آقباش، معاون حقوقی اولیای دم ستایش قریشی در گفتگو با ایسنا اعلام کرد: از طریق کانون اصلاح و تربیت مطلع شدیم، حکم اعدام “امیرحسین” که قرار بود فردا پنج شنبه -۲۷ مهر – اجرا شود، به تعویق افتاد. این موضوع را به خانواده ستایش اطلاع دادام.

کارشناسان سازمان ملل: ایران اعدام متهم نوجوان را متوقف کند!ـ

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶-۲۰۱۷-۱۰-۱۸-IranSOS- سه کارشناس سازمان ملل گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران اسما جونگیر، گزارشگر ویژه عملیات اضطراری، فوری یا خودسرانه آنیس کالامار، و رئیس کمیته حقوق کودک، رناته وینتر از ایران خواستار اجرای حکم اعدام امیرحسین پورجافر که در زمان ارتکاب جرم ۱۶ سال داشته اند متوقف کند اعدام او صبح روز ۱۹ اکتبر انجام می شود.