نسرین ستوده با موافقت زندان زنان به مرخصی رفت

شنبه ۱۷ آبان، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۱۱-۰۷-SOS Iran- مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: نسرین ستوده که در یکی از جرایم عمومی به حبس محکوم شده با موافقت دادیار ناظر بر زندان زنان به مرخصی رفت.

ادامه خواندن “نسرین ستوده با موافقت زندان زنان به مرخصی رفت”