نسرین ستوده با موافقت زندان زنان به مرخصی رفت

شنبه ۱۷ آبان، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۱۱-۰۷-SOS Iran- مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: نسرین ستوده که در یکی از جرایم عمومی به حبس محکوم شده با موافقت دادیار ناظر بر زندان زنان به مرخصی رفت.