اطلاعیه وزارت خارجه آلمان در مورد سفر به ایران

شنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۱۱-۲۱-SOS iran- وزارت خارجه آلمان از افرادی که تابعیت دوگانه آلمانی-ایرانی دارند خواسته است، از سفر غیرضروری به ایران اکیدا خودداری کنند. این اطلاعیه به وضعیت شیوع ویروس کووید۱۹، خطر تروریسم در ایران و وضعیت سیاسی کشور نیز پرداخته است.