سازمان ملل اعدام حیدر قربانی را محکوم کردند

پنجشنبه ۰۲ دی، ۱۴۰۰-۱۲.۲۳.۲۰۲۱-SOS Iran- حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیەای اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی توسط جمهوری اسلامی را بهشدیدترین شیوە ممکنمحکوم کردند. در این بیانیه از جمهوری اسلامی شده است که به صدور احکام اعدام پایان دهد.

Copyright © ۱۴۰۲ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال