لیست اسامی و مشخصات دویست نفر از متهمان جنایت علیه بشریت در ایران منتشر شد

شنبه ۲۳ مهر، ۱۴۰۱-۲۰۲۲-۱۰-۱۵-SOS Iran- سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران اقدام به انتشار لیستی شامل اسامی و مشخصات ۲۰۰ نفر از متهمان جنایت علیه بشریت نموده است. سازمان عدالت برای ایران از همه هموطنان درخواست نموده که اطلاعات تکمیلی خود را در مورد این افراد برای این سازمان حقوق بشری ارسال دارند.

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال