آخرین داده های آماری مربوط به مهاجرین در آلمان – گزارش سال ۲۰۰۶ [۱]

۰۴٫۱۰٫۲۰۰۶ – سایت انتگراسیون – ترجمه : حنیف حیدر نژاد – آمار افراد خارجی تبار

بررسی گزارش آماری (میکرو سنزوس) اداره فدرال آلمان در سال ۲۰۰۶ ، نتایج آماری مهم و قابل تأملی را در ارتباط با خارجیان و مهاجرین ساکن آلمان بدست میدهد. این گزارش که بر اساس آمارهای سال ۲۰۰۵ تنظیم شده است نشان میدهد که میزان افراد با پیشینه مهاجرت( خارجی تبار) ۱۵٫۳ میلیون نفر،  یعنی برابر با   ۱۸٫۶%  مجموع جمعیت کل کشور آلمان می باشند.

این رقم تقریبا دو برابر آن میزانی است که پیش از این در مورد فقط خارجیان ثبت شده بود. ۵۲% از این جمعیت ۱۵٫۳ میلیونی،  یعنی  ۸ میلیون نفر آنها دارای تابعیت آلمانی هستند. نکته مهم دیگر این که دو سوم از افرادی با پیشینه مهاجرت ( خارجی تبار) یعنی ۱۲٫۷% از کل جمعیت کشور را افراد نسل اول مهاجرین تشکیل میدهند. [ به عبارت دیگر یک سوم خارجی تباران در آلمان بدنیا آمده اند].
آمار خارجیان در آلمان

تا پایان سال ۲۰۰۵،  ۶٫۷ میلیون نفر خارجی (یعنی دارندگان تابعیت غیر آلمانی) در آلمان زندگی می کردند. این رقم در مقایسه با آمار سال ۲۰۰۴ با افزایش مختصری برابر ۳۸۰۰۰ نفر یک رشد ۰٫۴% را نشان میدهد.
۱٫۴ میلیون نفر یا ۲۱% از مجموع خارجیان ثبت شده ساکن آلمان، در آلمان بدنیا آمده اند.
در آمار ثبت شده خارجیان  ساکن آلمان ۴۸% جنسیت مؤنث دارند. متوسط سن آنان ۳۶٫۶ سال و متوسط طول اقامت آنان در آلمان۱۶٫۰ سال می باشد. در مورد افراد مذکر:
متوسط طول سن آنها ۳۶٫۴ سال و متوسط طول اقامت آنها در آلمان ۱۷٫۶ سال می باشد.
کشور مبداء

۳۲% ( ۲٫۱ میلیون نفر) از مجموع کل خارجیان ساکن آلمان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آلمان آمده اند. بقیه افراد خارجی  ساکن در آلمان به ترتیب از مناطق زیرمی باشند: ۴۸% از دیگر کشورهای اروپائی غیر عضو در اتحادیه اروپا، ۱۲٫۵%از آسیا، ۴% از آفریقا، ۳% از قاره آمریکا ودر مورد ۱% باقی مانده، کشور مبداء نامشخص می باشد.
حد فاصل سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ آمار افرادی از برخی کشورهای مشخص که در آلمان زندگی میکنند کاهش پیدا کرده است. این کشورها عبارتند از:از ایران ۵%- ، از سری لانکا ۵%- ، از افغانستان ۵%- و از کشورهای کنگو، اتیوپی و الجزایر ۴%-. [ گزارش مشخص نمی کند مقصد این افراد که آلمان را ترک کرده اند کجا بوده است].
همچنین در همین مدت مشابه، به میزان افرادی از کشورهای مشخص دیگری که در آلمان ساکن شده اند افزوده شده است که در اساس کشورهای زیر را شامل می گردد: از لیتوانی ۱۵%، از لهستان و دیگر کشورهای غیر عضو در اتحادیه اروپا ۱۲%، از تایوان ۹%، از برزیل ۸% و از ژاپن ۶%.
مهاجرت به و از آلمان

براساس گزارش اداره فدرال آلمان در سال ۲۰۰۵،  ۷۰۷۰۰۰ نفر  به آلمان مهاجرت و ۶۲۸۰۰۰ نفر از آلمان مهاجرت کرده اند. مقایسه این دو آمار، اختلافی برابر ۷۹۰۰۰ نفر را بدست میدهد. با این وجود بررسی مهاجرت خارجیان و آلمانیها به و از آلمان و مقایسه آنها با هم نتایج متفاوتی رابدست میدهد.
در سال ۲۰۰۵ مجموعا ۵۷۹۰۰۰ خارجی برای سکونت به آلمان مهاجرت کره اند. این رقم ۴% کمتر از سال قبل می باشد. بدین ترتیب برای اولین بار بعد از وحدت آلمان در سال ۱۹۹۰ میزان کاهش نفرات وارد شده جهت سکونت در آلمان، ازمرز ۶۰۰۰۰۰ نفر به پائین عبور می کند.
همچنین آمار مهاجرت از مقصد آلمان نیز از ۵۴۷۰۰۰ در سال ۲۰۰۴ به ۴۸۳۰۰۰ در سال ۲۰۰۵ کاهش پیدا کرده است که تفاوتی برابر ۱۲%- را نشان میدهد. در مجموع، آمار مهاجرت خارجیان از آلمان به خارج از ۵۵۰۰۰ نفردر سال ۲۰۰۴ به ۹۶۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۵ افزایش پیدا کرده است. 
برخلاف سال قبل تر، در سال ۲۰۰۵ آمار ورود وبازگشت آلمانی ها به آلمان با رقم ۱۲۸۰۰۰ نفر یک کاهش چشمگیر را نشان میدهد. البته این رقم هم آلمانی ها وهم آلمانی تبارانی که از اتحاد جماهیر شوروی سابق به آلمان میایند را در بر می گیرد. یک دلیل مهم کاهش این آمار، کاهش مهاجرت آلمانی تباران از شوروری سابق نسبت به سالهای قبل ترمی باشد. به نحوی که می توان مشاهده کرد که در سال ۲۰۰۳ ۶۲۰۰۰ نفر، در سال ۲۰۰۴، ۵۰۰۰۰ نفر و در سال ۲۰۰۵ تنها ۳۱۰۰۰ نفر از این کشورها به آلمان مراجعت و مهاجرت کرده اند.در سال ۲۰۰۵  مجموعا مهاجرت ۱۴۵۰۰۰نفرآلمانی از آلمان ثبت شده است. این میزان بالاترین رقم ثبت شده از سال ۱۹۵۴ به بعد می باشد. بدین ترتیب این برای نخستین بار است که از دهه ۶۰ به بعد، در سال ۲۰۰۵ یک کسری مهاجرت آلمانی ها به میزان ۱۷۰۰۰ نفر به ثبت میرسد.
کسب تابعیت آلمانی

در طول سال ۲۰۰۵ مجموعا ۱۱۷۲۴۰ نفر خارجی موفق به کسب تابعیت آلمانی شدند. این رقم ۱۰۰۰۰ نفر( ۷٫۸%) کمتر از سال ۲۰۰۴ می باشد. بدین ترتیب میزان افرادی که در این سال موفق به کسب تابعیت آلمانی شده اند، پائین ترین حد ثبت شده با ۱۰۶۸۰۰ نفر که مربوط به سال ۱۹۹۸ بود را نیز رد کرده است. در سال ۲۰۰۰ با به اجرا در آمدن قانون جدید تابعیت ۱۸۶۷۰۰ نفر موفق به کسب تابعیت آلمانی شدند که بالاترین میزان تاکنون محسوب می شود. از آن زمان اما آمار کسب تابعیت مداوما رو به کاهش بوده است. 
در بین مجمع افراد ی که تابعیت آلمانی را در سال ۲۰۰۵ کسب نمودند، افراد دارنده تابعیت از کشور ترکیه با ۳۲۷۰۰ نفر(۲۸%) در ردیف اول قرار دارند. این رقم در مقایسه با میزان سال ۲۰۰۴ که در آن دارندگان تابعیت ترکیه ۳۵% از کل افراد کسب کننده تابعیت آلمانی را تشکیل میدادند، کاهش قابل توجه ای را نشان میدهد. بعد از دارندگان تابعیت از کشور ترکیه، دارندگان تابعیت از کشورهای صربستان و مونته نگرو با نزدیک ۸۸۲۰ نفر و دارندگان تابعیت از کشور لهستان با تقریبا ۶۹۰۰ نفر افرادی هستند که به ترتیب موفق به کسب بیشترین میزان تابعیت آلمانی در سال ۲۰۰۵ گردیده اند.
                                                                                                                                                                  
میزان بیکاری در بین خارجیان ساکن آلمان

در ماه جولای سال ۲۰۰۶ مجموعا ۶۳۳۰۰۰ نفر خارجی خود را به عنوان بیکار ثبت کرده بودند. به این ترتیب میزان بیکاری خارجیان نسبت به کل جمعیت در خود خارجیان برابر ۲۳% می باشد. میزان خارجیان بیکار نسبت به جمعیت بیکاران کل کشور ۱۴٫۱% است . بدین ترتیب میزان خارجیان بیکارنسبت به کل جمعیت کشور ۸% می باشد.[ طبق آخرین آمار اعلام شده در پایان ماه سپتامبر سال ۲۰۰۶، متوسط نرخ بیکاری برای کل کشور آلمان ۱۰٫۱% می باشد. نکته مهم اینکه در این آمار “خارجیان”، آمار پناهجویان و آنان که پرونده پناهندگیشان هنوز در دست بررسی است و نیز آمار دارندگان دولدونگ که همگی اینها با هم رقمی نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر را تشکیل میدهند، اصلا منظور نمی گردند!]
کاهش آمار شرکت جوانان خارجی تبار در دوره های آموزش فنی- تخصصی

تعداد جوانان خارجی تبار و یا افرادی با پیشینه مهاجرت که از سال ۱۹۹۴ به بعد دوره های آموزشهای  تخصصی را گذرانده اند (۸٫۰%)، در سال ۲۰۰۵ تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده است. از بین ۱٫۵۵ میلیون نفر کارآموزان وافرادی که دوره های تخصصی را در سال گذشته می گذرانند، تنها ۶۷۶۰۰ نفر    ( ۴٫۴ % ) دارای پاس خارجی بوده اند. این میزان ۰٫۲% کمتر از سال ۲۰۰۴ می باشد. اگر چه میزان فارغ التحصیلان دوره متوسطه نیز در این مدت کاهش داشته است،( از ۹٫۸% در سال ۱۹۹۴ به ۸٫۶% در سال ۲۰۰۴)، با این وجود میزان کاهش آمار جوانان مهاجرشرکت کننده در دوره های آموزشی تنزل بیشتری نسبت به میزان کاهش فارغ التحصیلان دوره متوسطه را نشان میدهد. امری که بطور مداوم و افزاینده ای شانس این جوانان برای پیدا کردن کاری مناسب در آینده را با مشکل مواجه خواهد کرد.
در این بین میزان تنزل شرکت آمار جوانان مذکر از ۸٫۶% در سال ۱۹۹۴ به ۴٫۰% در سال ۲۰۰۵ رسیده است که نسبت به آمار شرکت جوانان مؤنث ، این رقم تنزل بیشتری را نشان میدهد. میزان شرکت کنندگان مؤنث در همین فاصله زمانی از ۷٫۱% به ۴٫۹% کاهش پیدا کرده است.
در بین رشته های مختلف آموزش فنی- تخصصی که جوانان شرکت کننده خارجی تبار در آن با بیش از از ۵۰۰ نفر شرکت کننده حضور دارند، رشته آرایشگری با ۱۲٫۱% در ردیف اول قرار داشته و بعد از آن، این رشته ها قرار می گیرند: داروسازی و آموزش کارمند داروخانه ۹٫۶%، دندانپزشکی ۹٫۰% ، دستیار پزشک ۸٫۹۵ و کار در قسمت نقاشی و رنگررزی اتومبیل ۸٫۶%.
…………………………………………..
۱- اداره آمار فدرال آلمان در گزارش سال ۲۰۰۶ خود داده های مختلف آماری مربوط به مردم و ساکنین کشور آلمان را مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قراد داده است. درفصل ۸ ، هفت صفحه از این گزارش ۱۰۰ صفحه ای به مهاجرین و خارجی تباران اختصاص داده  شده است. این فصل بعد ار تعاریف مربوطه به “خارجی” و” خارجی تبار” به بررسی داده های آماری گردآوری شده پرداخته است. بخشی از این داده ها با نمودار و گرافیک همراه است. یکی از سازمانهای مستقل وغیر دولتی تأمین رفاه اجتماعی مهمترین داده های آماری مربوط به مهاجرین و خارجی تباران در این گزارش  را جمع آوری کرده و در سایت اینترنتی خود منتشر نموده است. ترجمه حاضر، مربوط به این گزارش گرداوری شده می باشد. 
منبع:

‪http://www.infothek.paritaet.org‬
گزارش کامل اداره آمار فدرال:
‏‪http://www.destatis.de/presse/deutsch/pk/2006/mikrozensus_2005i.pdf‬
 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال