مبارزه با نظام سرمایه ­داری – امپریالیستی در تمامی زمینه ­ها

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰-۲۰۲۱-۰۵-۰۱-SOS Iran- مشکل بزرگ کارگران و توده مردم ویروس کرونا نیست بلکه سیستم سرمایه ­داری – امپریالیستی است. در واقع همه گیری سارس – کووید ۲- بحرانی اجتماعی در چهارچوب تولید و مناسبات اجتماعی  است. نظام سلامتی امروزه بیش از گذشته تابع سود آوری سرمایه و منافع کنسرن­هاست. این درست است که ویروس کرونا دربدن­ افراد با سیستم ایمنی ضعیف نتایج مرگباری بدنبال دارد، بخصوص اینکه این معضل در کشورهای وابسته و نومستعمراتی بدلیل وضعیت کاملا ناهنجار، تحت رژیم­های ارتجاعی و بهره کشی امپریالیستی  بر سیستم سلامتی کاملا چشم­گیر است.سال گذشته در مثال اتریش بی­ برنامگی رژیم ÖVP- Grüne (حزب مردم اتریش – سبز­ها) در این مورد کاملا آشکار شد. درحالیکه میلیون­ها انسان ازیک تعطیلی اجباری(Lockdown) به دور بعدی روانه         می­شوند، دولت با وجود در اختیار داشتن زمان کافی توان و خواست این را نداشت که امکانات بخش­های سرپرستی در بیماران را بیشتر و مراکز بهداشتی را تقویت کند. در مقابل مولفه ­های پزشکی این ویروس و خطر آن بصورت اغرارآمیزی بزرگ نشان داده می­شود. واکسن­های عرضه شده جدید با روش تهیه(mRNA)  در بازاربدون تاثیر نامعلوم  و با نتایج  احتمالی مضر به توده­های مردم بعنوان عامل درمان معرفی می­شود و حال بعد از یک سال  تزریق واکسن اجباری در شکل کارت شناسائی سبز تدارک دیده می­شود. هیچ بیماری تاکنون چنین تعرض گسترده­ای را به حقوق دمکراتیک در زندگی اجتماعی  بدنبال نداشته و باعث مقاومت جهانی نشده ­است. نارضایتی گسترده و خشم به حق کارگران و توده­های مردم علیه سیاست کرونا و تاثیرات بحران سرمایه­داری بر آن در شرایط حاضرفزونی یافته در حالیکه  توده­ها از آگاهی نازلی در این مورد برخوردارند. در اتریش عناصر ارتجاعی برای چندمین بار صحنه گردان تظاهرات باصطلاح ضد کرونا هستند. در این رابطه اکثریت <چپ> در حاشیه قرار داشته  و کاملا خط بورژوازی را دنبال می­کند و بدین طریق ضدیت خود را با منافع کارگران و توده­های مردم به نمایش می­گذارند. آنها بجای طرح خواسته ­های مشخص  پایان دادن به خصوصی سازی­های نولیبرالی و سیاست صرفه جویانه در بخش بهداشت و تندرستی وعلیه ادامه محدودیت­ بیمه ­های اجتماعی ونیز به عقب راندن اقدامات شدید جهت فاشیزه کردن جامعه دربست خط تزریق واکسن و سیاست تعطیلی اجباری زندگی اجتماعی و دستورالعمل­های پزشگی بورژوازی را  تبلیغ می­کنند وهیچگونه نقدی هم به خصلت طبقاتی علم بورژوازی از طرف  اصلاح­ طلبان و رویزیونیست­های باصطلاح چپ دیده نمی­شود.

واقعیت این است که با آغاز بحران اقتصادی جدید وضعیت انسان­های زیادی در اتریش بشدت وخیم شده­ و دور نمای بهبود آن، بسیار تیره و تار است. از طرف دیگر سرمایه ­داران با توجه به اینکه عامل بحران اقتصادی  بلافاصله نه  کروناست با این وجود این بحران  را تشدید و فشار بر دستمزد­ها را افزایش      می­دهند . نمایندگان منافع سرمایه­داران و همچنین آمارگران بورژوازی هم اکنون ادامه کاهش دستمزد­ها را پیش­بینی می­کنند. حتی با گشایش کامل زندگی عمومی <جبران خسارات وارد آمده تا کنونی> بسختی قابل جبران است. بهمین دلیل پیش­بینی «موسسه  تحقیقات اقتصادی»- (WIFO)، می­نویسد اقتصاد در سال ۲۰۲۲ یک رشد بطئی خواهد داشت. دیگر اینکه در چارچوب بحران اخیر جهت­گیری­های کلان نوینی در رقابت­های درونی سرمایه ­داران در جریان است که معنی عملی آن تعدیل فرصت­های کاری است. نمونه تازه آن مثال (MAN- Steyr) ام آ ان – اشتایر است که بار دیگر بی برنامه­ گی رهبری بوروکرات – اتحادیه کارگری اتریش- (ÖGB) را برملا می­­سازد که قادر نیست اقدامات موثری انجام دهد. مبارزات جاری و آینده (مان- اشتایر) آشکارا نشان می­دهند که خواست سازماندهی رزمنده خود توده­ها از اهمیت بالائی برخوردار است. تنها با ادامه مبارزه طبقاتی و بکارگیری اقدامات مناسب با آن مانند اعتصاب و نیز مبارزه­ با  ابزار«همکاری سازش اجتماعی» و «بوروکراسی اتحادیه کارگری» طبقه کارگر توان آنرا خواهد یافت که واقعا  سود مافوق سرمایه را مورد حمله قرار داده و به توافق­های درازمدت به نفع کارگران نایل آید. سیاست خشن اخراج  دهه ­های اخیر پناهندگان  در حکومت – کورتز و کوگلر- (Kurz und Kogler) همانند گذشته به پیش برده می­شود.

 شواهد موجود حاکی از آن هستند که همانند بحران ۲۰۰۹/۲۰۰۸  این بار هم از طریق  چپاول مالیات­های عمومی بنام <اقدامات نجات بخش> البته بیش از همه به نفع کنسرن­های بزرگ و به ضرر زحمتکشان سرشکن خواهد شد. کسری بودجه بی­سابقه ۳۱ میلیارد دلاری تاکنونی با برنامه نولیبرالی دولت در تناقض  بوده وبهمین دلیل انتظار آنرا باید داشت که غارت اموال عمومی و تعرض به دست­آورد­های تاریخی طبقه کارگر همچنان ادامه یابد.

در مقابل  تعرض ارتجاعی سرمایه و حکومت در زمینه ­های متفاوت، سازماندهی یک مبارزه انقلابی – دمکراتیک کاملا ضروری است . برای اینکار ما یک برنامه همه ­جانبه مبارزاتی و خواسته­ های مشخصی را تدارک دیده­ایم که در آن در کنار تکمیل و گسترش بیمارستان­ و مراکز تندرستی، همچنین  خواستارلغو قوانین مربوط به  کووید ۱۹ و برداشتن محدودیت­ها برحقوق دمکراتیک در مرکز آن قرار دارند. همچنین افزایش در صد ناخالص پول بیکاری از ۵۵  به ۸۰% و نیز افزایش حداقل دستمزد قانونی خالص به ۲۵۰۰ یورو برای جلوگیری از فقر صدها هزار اتریشی از جمله این خواسته ­های قابل دسترسی است. کاهش زمان کار قانونی در حال حاضر به ۳۵ ساعت با دریافت  حقوق مناسب  هم از جمله ابزاز اجتماعی ضروری جهت مهار  بیکاری و جلوگیری از شتاب وفشار روحی کار است.

در سال ۲۰۲۱ ما همچنین صدوپنجامین سالگرد کمون پاریس را به مثابه اولین کوشش برای برقراری دیکتاتوری پرولتاریا جشن می­گیریم. جهت شناخت اهمیت این مبارزه« بقول مارکس« حمله به عرش اعلا »برای امروز همانطور که مارکس و انگلس در آنزمان انجام دادند، که اصول آن، بکارگیری قهر انقلابی برای درهم­شکستن ماشین دولتی ودیگری ضرورت ایجاد حزبی طراز نوین بعنوان اسلحه مبارزاتی برای  پرولتاریاست که از اهمیت جهانشمولی برخوردار است. در سال ۱۸۷۱ خیلی از این دست­آوردها قابل فهم نبوند ویا نفی می­گردیدند که البته دلایل آن این بود که نمایندگان سوسیالیسم علمی در اقلیت بودند و قبل از آنهم هیچ تجربه­ عملی در زمینه ساختمان سوسیالیسم موجود نبود. امروزه اما آموزه­ های زیادی از جنبش بین المللی کمونیستی در دست است که ما می­خواهیم سه اخگر راهنمای آن را که به ترتیب همدیگر را تکمیل و مشروط می­کنند نام ببریم.

  • کمون پاریس ۱۸۷۱
  • انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ که قدرت شوراها برقرار گردید و در ادامه آن ساختمان سوسیالیسم
  • انقلاب پرولتاریائی کبیر فرهنگی در چین ۱۹۷۶-۱۹۶۶، بمثابه ادامه آگاهانه مبارزه طبقاتی در سوسیالیسم علیه تجدید نظرطلبی و بازگشت به سرمایه­داری

این دست­آوردهای عظیم تاریخی این امکان را فراهم کردند که جنبش کمونیستی همواره سطح بالاتری در جامعه بی­طبقه کسب نماید.

در شرایط فعلی سازمان­های انقلابی و کمونیستی  دربسیاری از کشور­ها برای اهداف طبقه کارگر و انقلاب سوسیالیستی مبارزه می­کنند. «جنگ خلق» که امروزه توسط احزاب مارکسیست- لنینیست – مائوئیست در فیلیپین و هندوستان در جریان است و با وجود سرکوب ارتجاعی و فاشیستی گسترده علیه آنها این جنبش­ها نمونه­های درخشانی از مبارزات پرولتاریا و خلق­های تحت ستم علیه امپریالیسم و ارتجاع­اند.

از نقطه نظر بین ­المللی سالهای گذشته نمودار تشدید تعیین کننده تمامی تضاد­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود. تشدید رقابت قدرت­های بزرگ امپریالیستی بخصوص USA با China و Russland تاثیر قوی خود را تقریبا  بر تمامی مسایل اجتماعی بجای گذاشته است، بهمین دلیل هم امپریالیست­ها رشد مبارزات طبقاتی را همواره در برابر خود می­بینند. باتوجه به خطرجنگی جهانگیر و تشدید تضاد­های مابین امپریالیستی بخصوص در شکل بروز مبارزه بین قدرت­های امپریالیستی چین و آمریکا جهت تحمیل برتری­ طلبی خود بر جهان، ضرورت مبارزه مشترک تمامی کارگران و خلق­های کشور­ها در مبارزه علیه امپریالیسم، استعمار و برتری­طلبی روزبروز افزایش می­یابد. درحوزه  امپریالیسم اتحادیه اروپا- EU ضروری است که همچنان برای درهم ­شکستن آن مبارزه شده و با نظامی­گری و تدارک جنگ توسط           دسته­ بندی­های امپریالیستی که برعلیه خلق­های تحت ستم و پرولتاریای جهانی در جریان است شدیدا مبارزه شود.

اول ماه مه بعنوان روز مبارزاتی بین­المللی طبقه ­کارگر، بیان روشن اقتدار طبقه کارگر در برابر منافع طبقاتی بورژوازی حاکم و تمایل انقلابی این طبقه به آزادی است.  برای اینکه مبارزه سیاسی و نظامی پرولتاریا برای قیام مسلحانه برای تسخیر قدرت سیاسی و سرنگونی ماشین دولتی به جلو رانده شود در اتریش هم حزب واقعی و رزمنده کمونیستی امری حیاتی است. چون بحران ذاتی نظام سرمایه ­داری- امپریالیستی را که در شرایط کنونی به اقصا نقاط جهان رخنه کرده ­است، نمی­توان با رفرم از میان برداشت. واقعیت بخشیدن به این مهم و رسیدن به جامعه­ بی طبقه انقلابات دمکراتیک خلقی و سوسیالیستی را کاملا ضروری می­سازد.

 

پرولتاریای تمامی کشورها و خلق­های تحت ستم متحد شوید!

نظام سرمایه­ داری – امپریالیستی باید سرنگون شود!

پیش بسوی اانقلاب پرولتاریائی!   برای ایجاد یک حزبی انقلابی – کمونیستی در اتریش!

                                                                                              اول ماه مه ۲۰۲۱

تذکر: این اعلامیه توسط

  IA* RKP – Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-Kommunistischen Partei

 (بدیل انقلابی برای ایجاد یک حزب انقلابی – کمونیستی در اتریش) تهیه ­ و درجشن اول ماه مه وسیعاپخش شده ­است

برای کسب اطلاعات بیشتربه سایت این سازمان مراجعه   کنید!

prolrevol.wordpress.com      ia.rkp2017 @yahoo.com – iarkp.wordpress.com

……………………………………………………………………………….

ترجمه و تکثیر<یکی ازفعالین چپ در وین – اتریش >

Kontaktadresse: Iran-Rat, Amerlinghaus, Stiftgasse 8, A-1070 Wien

email:shora.sam@gmail.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال