رهایی پسر نوجوان از اعدام

شنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۵-۲۰۱۷-۰۲-۰۴-IranSOS- پسر ۱۵ ساله ای که متهم به تجاوز به یک کودک ۳ ساله بود پس از چندسال کشمکش حقوقی از جمله دوبار محکومیت به اعدام در دادگاه بدوی و شعبه هم ارز نهایتا با نظر نماینده دادستان کل کشور و به حکم شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور “به لحاظ عدم وجود ادله کافی در اثبات اتهام از جمله اقرار و بینه و اینکه مستندات پرونده موجب علم نشده‌است” از اعدام رهایی یافت و به حبس محکوم شد.

دو شهروند در لرستان به سنگسار محکوم شدند

شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵-۲۰۱۷-۰۲-۰۴-IranSOS– دادگاه کیفری ۱ استان لرستان یک زن و مرد متهم به رابطه نامشروع را در پرونده موسوم به “کلیپ گراب” به سنگسار (رجم) محکوم کرد. صدور این حکم که بعنوان یک مجازات غیرانسانی دسته بندی میشود در حالی است که در دوره ریاست پیشین قوه قضائیه دستورالعملی برای عدم اجرای احکام رجم صادر شده بود.