ترکیه: بیانیه ی مشترک سازمانهای عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر درباره ی تلاش به کودتا

دوشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۷-۱۸-IranSOS- ما با هر گونه کودتا، تلاش برای کودتا و رویه‌های غیردمکراتیک مخالفیم و از روابط دمکراتیک مدنی واقعی و رعایت حقوق بشر دفاع می‌کنیم…

روز ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، تلاشی برای انجام کودتا در ترکیه رخ داد. خطر کودتای نظامی هنوز وجود دارد. بسیاری از غیرنظامیان، سربازان و ماموران پلیس جان خود را از دست دادند یا در اثر خشونت و درگیری طی این سعی به کودتا زخمی شدند. با توجه به فعالیت خودروهای نظامیو جت‌های جنگنده در مراکز شهری و به‌ویژه در میان غیرنظامیان و محله‌های شهری، درگیری در این مناطق باعث نگرانی و ترس جدی در میان شهروندان شد. از سوی دیگر، شاهد بودیم که در بعضی موارد، بعضی از شهروندان واکنش‌های فراتر از اصول دمکراتیک نشان دادند و بعضی‌ها نیز اقدام به زجرکُشی کردند. به‌طورِ خلاصه، ترکیه به‌سرعت به سوی هرج و مرج شدیدی پیش می‌رود که گستره‌ی آن روشن نیست.

‎خطر کشتار عمومی در جزیره، سیلوپ، سور، نصیبین و دارگجیت … صدای ما را می‌شنوید؟

دوشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۱۲-۲۱-IranSOS- پیام رسانه‌ای زیر را امروز جامعه‌ی حقوق بشر (IHD)، یکی از سازمان‌های عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در ترکیه، منتشر کرده است. از صبح زود روزِ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵، فرماندهان ارتش ترکیه اعلام کرده‌اند که ساکنان این شهرها باید خانه‌هایشان را ترک کنند. در غیر این صورت، دولت‌مردان نمی‌توانند مسوؤلیت بپذیرند. به این روال، مردم کُرد در سور، نصیبین و دارگجیت وادار به ترک خانه‌هایشان شده‌اند.

گزارشی از پناهجویان ایرانی در ترکیه

۲۸ تیر ۱۳۸۴ – روز – به دنبال علت و مدرکی برای پناهندگی – 

” شانس اعطای پناهندگی به ایرانیان بعد ازانتخابات ریاست جمهوری اخیر بیشتر شده است”. این را سعید می گوید. مطمئن نیست. پسرعمویش که در انگلستان زندگی می کند به او گفته است. اینجا کوچکترین شایعه ‌ای که رنگ امید در آن باشد، به سرعت پخش می شود. آنها داستان های مختلفی سرهم می کنند تا بتوانند شانس پناهندگی خود را در کشورهایی که کسی منتظر آنها نیست افزایش دهند.