‎جستجوی مردمی برای یافتن دانشجویان ربوده شده در مکزیک

‎‎سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۶-۱۶-IranSOS- جستجوی مردمی برای یافتن دانشجویان ربوده شده در مکزیک – Martin Mrochen, amerika 21 – برگردان: یوسف مجاب
بیش از شش ماه از مفقود شدن ۴۳ دانشجو در ایالت “گوعرو” واقع در جنوب مکزیک میگذرد و جستجوها همچنان برای یافتن مفقود شدگان ادامه دارد. تاکنون تنها جسد یکی از مفقود شدگان شناسایی شده است.
‎والدین٬ اقوام و دوستان مفقود شدگان خواستار ادامه تسریع روند تحقیقات در مورد سرنوشت ۴۲ دانشجوی دیگری هستند که به منطقه “آیتوزبتایا “ منتقل شده اند.

هاییتی ۵ سال پس از زلزله ویرانگر

دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ -۲۰۱۵-۰۵-۰۴-IranSOS- نوشته:Fabrizio Lorusso – برگردان: یوسف مجاب
هایتی پنج سال پس از وقوع زمین لرزه ویرانگر ژانویه ۲۰۱۰ همچنان در فقر و بدبختی بسر میبرد. اگرچه میبایستی که سیل کمک های ارسالی و کمک های مالی برای حمایت از قربانیان بکارگرفته میشد اما٬ در شرایطی که کشور هاییتی در فقر بسر میبرد٬ بخش بزرگی از کمک ها برای ساخت هتلهای لوکس اختصاص یافته. همزمان نیز بحران سیاسی به کناره گیری نخست وزیر Lourent Lamoth منجر گردید که اعتراضات زیادی را بهمراه داشت و دهها نفر زندانی سیاسی شدند. رییس جمهور Michael Martelly در ژانویه ۲۰۱۵ پارلمان این کشور را به دلیل اتمام دوره نمایندگی اعضاء آن منحل نمود و از آن زمان به تنهای فرمانروایی میکند.

‎دادگاه بررسی نسل کشی قومی توسط دیکتاتور سابق گواتمالا دوباره برگزار میشود

‎سه شنبه ۵ ‎اسفند ۱۳۹۳-۲۰۱۵-۰۲-۲۴-IranSOS- ‎ – گزارشی از مارون کراوسهار – برگردان بفارسی از یوسف مجاب: پرونده قضایی کشتار قومی برعلیه دیکتاتور سابق گواتمالا « ار‎فیان ریوس مونت » و ریاست دستگاه اطّلاعاتی وی در ارتش این کشور دوباره مورد بررسی قرار میگیرد. محاکمه این پرونده جنایی تاکنون دوبار متوقف شده است٬ زیرا اصل پرونده محاکمه هنوز در اختیار دیوان عالی قضایی قراردارد.