پیشبرد عدالت: قربانیان جرایم فاحش بین المللی در اتحادیه اروپا

دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳-۲۰۱۴-۱۰-۲۷-IranSOS- چهار سازمان حقوق بشری شامل فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (‪FIDH‬)، ریدرِس (‪REDRESS‬)، مرکز اروپایی حقوق اساسی و حقوق بشر (‪ECCHR‬) و ترایال (‪TRIAL‬) گزارشی (http://www.fidh.org/IMG/pdf/eu_international_crimes_victims_directive_report_17_october_2014.pdf) را با عنوان «پیشبرد عدالت: قربانیان جرایم فاحش بین المللی در اتحادیه اروپا» [۱] منتشر کردند. نگرانی های مربوط به معافیت از مجازات و پناهگاه های امن منجر به کوشش های روزافزونی در اروپا و جاهای دیگر برای تقویت سیستم های پاسخگو کردن متهمان به ارتکاب جرایم فاحش بین المللی از جمله نسل کشی، جنایت های علیه بشریت، جنایت های جنگی، شکنجه و ناپدید شدن های قهری شده است.

‎مجازات اعدام در تمام موارد: اعتراض های قومی، زندانیان عقیدتی، مشروب الکلی…

‎دکتر عبدالکریم لاهیجیعبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (‪FIDH‬) و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران‪ ‬(‪LDDHI‬)، امروز گفت: «دولتمردانِ جمهوری اسلامی ایران با صدور و اجرای حکم اعدام برای هر نوع مخالفتی، سیاست ایجاد وحشت خود را بی رحمانه دنبال می کنند.