صدای زندانیان سیاسی ـ عقیدتی ایران باشیم

پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۷-۲۱-IranSOS-به گزارش جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)، شماری از ایرانیان آزادی‌خواه و طرفدار حقوق بشر برای همبستگی با زندانیان سیاسی و عقیدتی در روزهای آتی با برگزاری آکسیون‌هایی از جمله اعتصاب غذای نمادین یا حرکت‌های اعتراضی دیگر در کشورهای مختلف صدای ده‌ها زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران را که در ماه‌های اخیر دست به اعتصاب غذا زده‌اند، به گوش مردم  جهان خواهند رساند.