چهاردهمین روز جهانی ضد مجازات اعدام: تروریسم

جمعه٬ ۱۶ مهر ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۱۰-۰۷-IranSOS- روز ۱۰ اکتبر ۲۰۱۶، چهاردهمین روز جهانی ضد مجازات اعدام برای افزایش آگاهی از اجرای مجازات اعدام در مورد جرایم مربوط به تروریسم و کاهش کاربُرد آن است.  بعضی از دولت‌ها که ضد جنبش جهانی الغای مجازات اعدام حرکت می‌کنند، در سال‌های اخیر در پی حمله‌های تروریستی در کشورهایشان، زیر عنوان محافظت از کشور و مردم، به استفاده از مجازات اعدام متوسل شده‌اند.