تزهائی درباره راسیسم و سرمایه

 

 

 

 سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۱۰-۱۱-IranSOS- تخیل نژاد بمثابه یک ایدئولوژی، تئوری است غیرعلمی با تزئین عوام پسندانه  که توسط راسیست­ها تبلیغ می­شود تا استثمار، سرکوب، تبعیض وتعقیب انسان توسط انسان را که نه ازنظر تاریخی، اقتصادی واجتماعی نابرابر، بلکه بدلایل شرایط طبیعی نابرابر زائیده شده­اند را توجیه نماید. بیهوده نیست که تخیل نژاد به رنگ پوست، شکل جمجمه  خون ویا ژن ویا اگربا احتیاط بگویم به “شکل فرهنگی” و “روان مردم” رجوع می­کند، او در همه حالات جامعه انسانی را با دنیای حیوانات یکی گرفته ونوع انسان را غیرتاریخی وهمانند منشاُ بیولوژیک مصنوعاً ازهمدیگر جدا می­کند. تخیل نژاد، نه تنها دربرابر درک مارکسیستی از مبارزه طبقاتی که تاریخاً بوجودآمده­ وچیرگی بر تضاد­های طبقاتی را برسمیت می­شناسد، قرارمی­گیرد، بلکه به مقابله با اصل برابری دمکراسی (بورژوائی) وتمامی میزانهای اخلاقی آن که تاریخاً بسط یافته­اند، برمیخیزد.

پاسخ ما به تروریسم نمیتواند مجازات اعدام باشد

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۱۰-۱۱-IranSOS- سرمقاله‌ی میهمان به قلم: فلورانس بلیویه و دیمیتریس کریستوپولوس [۱] انتشار در لیبراسیون (به فرانسوی) الغای مجازات اعدام مسیر تاریخ را طی کرده است.  آمار گویا هستند. در سال ۱۹۷۷، تنها ۱۶ کشور مجازات اعدام را ملغا کرده بودند. در حدود ۴۰ سال پس از آن، دو سوم کشورهای جهان اعدام را در قانون و عمل ملغا کرده‌اند که نشانه‌ای از روشنی تفکر در باره‌ی نقش افکار عمومی و دولت‌ها نسبت به مجازات‌های غیرانسانی و بی‌نتیجه است. اما این وضع نباید ما را فریب دهد. کناره‌گیری از روند جهانی به سوی الغای مجازات اعدام غیرممکن نیست. طی چند سال گذشته، پدیده‌‎ی آزاردهنده‌ای تکوین یافته است: شمار فزاینده‌ای از کشورها به نام مقابله با تروریسم، مجازات اعدام را دوباره برقرار کرده‌اند.

مروری بر تاریخ مجازات اعدام

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۱۰-۱۰-IranSOS- مسئله را از ریشه‌های آن، یعنی با آغاز از سرچشمه‌های تمدن‌ مان پی خواهیم گرفت: یعنی از اورشلیم، آتنورُم. سپس در بستر زمان، با تأکید بر زمان‌های سرنوشت‌سازبدون ادعای جامع بود نشانسفرخواهیم کرد تا به وضعیت امروزی مجازات مرگ در جهان برسیم که در این باره به ویژه سخن بسیار است.

ژانماریکَربَس