عاصمه جهانگیر گزارش ‘افترا آمیز’ علیه خود در ایران را محکوم کرد

سه شنبه ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۶-۲۰۱۷-۰۴-۲۴-IranSOS– عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران یک گزارش منتشر شده در خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، که مدعی می شد او قصد بازدید از عربستان سعودی برای بدنام کردن مقام های ایرانی را دارد محکوم کرده است.