یک زندانی در زندان پارسیلون خرم آباد اعدام شد

شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶-۲۰۱۷-۰۴-۰۸-IranSOS– سحرگاه روز جاری یک زندانی با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان پارسیلون خرم آباد اعدام شد. یک زندانی دیگر با اتهام و حکم مشابه، همراه وی به سلول انفرادی منتقل شده بود که با توقف حکم به بند مربوط بازگشت.

با رضایت اولیای دم؛ نجات ۳ زندانی از اعدام در سال ۹۵ در استان زنجان

 

 

شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶-۲۰۱۷-۰۴-۰۸-IranSOS معاون قضایی رئیس کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان گفت که بیش از ۷۱ هزار پرونده طی سال ۹۵ به شورای حل اختلاف استان زنجان وارد و بیش از ۷۰ هزار پرونده مختومه شد. به گفته سید نجم الدین صفوی، از ۱۴ پرونده قتل، سه زندانی با رضایت اولیای دم از طناب دار نجات یافتند.