نجات دو زندانی از اعدام طی سال جاری در رامیان

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶-۲۰۱۷-۰۴-۱۸-IranSOS ابراهیم نیا روشن دادستان رامیان گفت که دومین محکوم به قصاص در سال ۹۶ با رضایت اولیای دم بخشیده شد، این فرد ۶ سال پیش در جریان مشاجره خانوادگی نتوانست خشم خود را کنترل کند و پدرش را با ضربات چاقو کشت.