تجمع مردمی در اعتراض به فعالیت معدن مس بوانات علیرغم شیوع کرونا

دوشنبه ۱۸ فروردین، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۴-۰۶-SOS Iran- روز یکشنبه ۱۷ فروردین ماه، شماری از شهروندان ساکن شهرستان بوانات در اعتراض به ادامه فعالیت معدن مس این شهرستان علیرغم شیوع گسترده ویروس کرونا در مقابل ساختمان فرمانداری تجمع کردند.