تلاش برای نجات محکوم به اعدام این بار زندگی بخش یک برادر شد

یکشنبه ۱۲مرداد، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۸-۰۲-SOS Iran- تلاش برای فرصت دوباره زندگی در چند قدمی قصاص، این بار زندگی‌بخش یک برادر شد. رئیس شورای حل اختلاف گلستان گفت: ۵ سال پیش دعوای دو برادر بر سر میراث پدری، مرگ یکی به دست دیگری را رقم زد و یک خانواده را داغدار کرد.

اتهام زنی ها ادامه دارد!

شنبه ۰۸ مرداد، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۸-۰۲-SOS Iran بیانیه شماره سه هیأت نمایندگان بروجردی:

خطاب به افراد و نهادهای مدافع حقوق بشر، خبرنگاران و مبارزین راه عدالت و آزادی

همان گونه که در بیانیه های نمایندگان به اطلاع همگان رسانیده شد، عده ای از هواداران بروجردی در شهرهای زنجان، کرج و تهران بازداشت و برای اعتراف نویسی علیه خود و آقای بروجردی، تحت فشار و شکنجه قرار گرفتند.