آزار خبرنگاران بخش فارسی بی‌بی‌سی؛ شکایت بە سازمان ملل

پنجشنبه  ۲۰ بهمن، ۱۴۰۰-۰۲٫۱۰٫۲۰۲۲-SOS Iran- لیلین لندور، مدیر ارشد بخش جهانی بی‌بی‌سی اعلام کرده کە این بنگاه خبری به دلیل “آزار ادامه‌دار” خبرنگاران بخش فارسی، شکایتی فوری را از حکومت ایران به سازمان ملل تقدیم کرده است.

ترکیه؛ دستگیری باندی کە در پی ربودن مخالف جمهوری اسلامی بود

پنجشنبه  ۲۰ بهمن، ۱۴۰۰-۰۲٫۱۰٫۲۰۲۲-SOS Iran- به گزارش رسانه‌های ترکیه، سازمان اطلاعات ملی این کشور ١١ نفر را کە با ایران مرتبط بودند و قصد ربودن یک مخالف جمهوری اسلامی را داشتند، دستگیر کردە است. بازداشت شدگان متشکل از دادستان و افسران ارتش هستند.

Copyright © ۱۴۰۳ استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع آزاد است. All rights reserved.ارسال