جبهه متحد کارگری

پنجشنبه ۲۲ آذر٬ ۱۳۹۷-۲۰۱۸-۱۲-۲۰-IranSOS-

هادی میتروی: رفقای کارگر، کمونیست ها؛

در شرایط متحول امروز ایران، منطقه و جهان، گردهم آمدن کمونیست های ایرانی در آزادی و رفاه نسبی تبعید، امری ممکن، مثبت، مفید و انرژی زاست.از فردای شکست اخرین انقلاب تاریخ بشریت تا امروز، جنبش کمونیستی ایران در روندی واگرا طی طریق کرده است.

ادامه خواندن “جبهه متحد کارگری”

چرا از کارزار تشکل سراسری کارگران ایران حمایت میکنم؟

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷-۲۰۱۸-۰۶-۱۱-IranSOS- هادی میتروی: فراخوان ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷  «پیش به سوی کارزاری برای تشکل سراسری کارگران ایران» (۱) از طرف جمعی از فعالین کارگری مورد حمایت قرار گرفته است. جمعی از فعالین کارگری نیز ضمن مثبت تلقی کردن کوشش در راه ایجاد اراده سراسری کارگران ملل ساکن ایران، دلایل عدم امضای این فراخوان را توضیح می دهند (۲) نگارنده ضمن استقبال از شنیدن دلایل امضا نکنندگان، تمایل خود به شنیدن دلایل حمایت دیگر امضا کنندگان را اعلان می کنم و بنوبه خود سعی می‌کنم در کوتاهترین شکل ممکن دلایل خود در امضای متن فراخوان را حضور خوانندگان ارایه دهم. ادامه خواندن “چرا از کارزار تشکل سراسری کارگران ایران حمایت میکنم؟”

اراده سراسری طبقه کارگر

چهارشنبه ۰۱ فروردین ۱۳۹۷-۲۰۱۸-۰۳-۲۱-IranSOS- هادی میتروی : رفقای کارگر، کمونیست ها؛ هدف از درج این نوشته کوتاه در آغاز سال پر تنش پیش رو، روشن کردن برخی نکات در مورد «اراده سراسری طبقه کارگر» با توجه به شرایط خاص ایران است. در این نوشته سعی خواهم کرد در کوتاهترین و روشنترین شکل ممکن به معضل دوری طبقه کارگر ملل ساکن ایران از قدرت بپردازم. از این رو سعی خواهم کرد بدون استفاده از امار حاکمیت بورژوایی ایران که بی تردید دقیق نیست، به کمک پراتیک اجتماعی توده های ملل ساکن ایران، به ارایش کنونی طبقه کارگر و معضلات پیش رو و راه های برون رفت از شرایط قرون وسطایی «کار» در اغاز هزاره سیم میلادی در ایران بپردازم.

ادامه خواندن “اراده سراسری طبقه کارگر”

فراخوان کمونیستی!

چهارشنبه ۰۱ مهرماه ۱۳۹۴-۲۰۱۵-۰۹-۲۳-IranSOS- هادی میتروی: طبقهء کارگر ایران که بیش از یک قرن با سرمایه داری وابستهء ایران و ۳۷ سال با سرمایه داری اسلامی در نبرد شبانه روزی ست می رود تا با سرمایه های جهانی و سرمایه داری بومی پااندازش در ایران، یکجا روبرو شود. سرمایه داری بومی ایران که بمدّت نزدیک به ۴ دهه، با خیمه شب بازی های ضدّ امپریالیستی به حیات ننگین خویش ادامه داده است، می رود تا با پهن کردن فرش قرمز در مقابل سرمایه های جهانی حیات ننگین حاکمیّت سرمایه در ایران را طولانی تر کند.

ادامه خواندن “فراخوان کمونیستی!”

‎زنده باد زندگی ‎زنده باد اول ماه مه ‎روز همبستگی جهانی کارگران در نفی سرمایه داری و برای سوسیالیسم

‎سه شنبه ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ -IranSOS- هادی میتروی: امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه می رویم که بحران های سرمایه داری پنج قارّه (۱) را در بر گرفته است و  بحران کنونی در همۀ شاخه های این نظام کهنسال چند قرنه، روز به روز تعمیق می یابد و در نتیجه رقابت بین این شاخه های سرمایه های کلان، خطر جنگ های منطقه ای برای تقسیم جدید جهان افزوده می شود و بهای این درهم ریختگی، بی برنامه گی و ریخت و پاش های نجومی در تولید و توزیع ثروت های تولید شده بوسیلۀ کارگران را، اربابان ِسرمایه (۲) از سفرۀ خود همین بیش از شش میلیارد کارگر و بیکار و خانواده هایشان، در روز روشن می ربایند.

ادامه خواندن “‎زنده باد زندگی ‎زنده باد اول ماه مه ‎روز همبستگی جهانی کارگران در نفی سرمایه داری و برای سوسیالیسم”

‎تحلیلی بر چهار کوشش کارگری در نفی انقلابی تمامیّت سرمایه داری اسلامی و در دفاع از حقوق حقّهء ملل ساکن ایران

توده ها رهبران را قبول نکردند
رهبران توده ها را منحل کردند!
برتولت برشت

هادی میتروی : به دنبال آغاز «حماسهء بزرگ انتخاباتی» در ایران و گیج سری بخشی از «رهبران» اپوزیسیون خارج از کشور، جمعی از کارگران سوسیالیست پاریس عزم خود را جزم کردند که بدون «رهبران داهی»، بدون چرخ زدن در جای خود، با بیزاری از انفعال و دوری از بی عملی، در افشای آخرین خیمه شب بازی به غایت مهندسی شدهء حاکمیّت اسلامی سرمایه در ایران، به حداقل وظایف برآمده از همبستگی پرولتری، در خارج از کشور پاسخ دهند.

ادامه خواندن “‎تحلیلی بر چهار کوشش کارگری در نفی انقلابی تمامیّت سرمایه داری اسلامی و در دفاع از حقوق حقّهء ملل ساکن ایران”

‎نقش و وظایف هسته های مخفی سرخ در نبود ‎ ‫احزاب طبقات ‬…

هادی میتروی : نقش و وظایف هسته های مخفی سرخ در نبود ‫احزاب طبقات گوناگون در جامعهء ایران –  کارگران کمونیست ها؛ با توجه به عدم وجود احزاب طبقات گوناگون در جامعهء ایران (علل گوناگون عدم وجود احزاب طبقات گوناگون در جامعهء ایران از نظر من یک امر تاریخی-فرهنگی و اجتماعی ست که در حوصلهء این تند نویسی نمی باشد)

ادامه خواندن “‎نقش و وظایف هسته های مخفی سرخ در نبود ‎ ‫احزاب طبقات ‬…”