‎فساد ۱۲هزار میلیاردی در مصوبه دولت‌قبل

‎۱۸ شهريور ۱۳۹۲ – مشرق – وزارت راه در برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان – بجنورد – مشهد را با ۴ هزار میلیارد تومان هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند به طوری که برای ۱۵ درصد تأمین مالی بخش ایرانی ، بخشی از نیروگاهها و اموال بیت المال در وزارت نیرو به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود اما در حقیقت بخشی از بیت المال به ارزش ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود .