مدافع حقوق بشر نسرین ستوده آزاد شد!!

پاریس ـ ژنو، ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۳) ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH)  و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT)   است، نگرانی عمیق خود را از آزادی مدافع حقوق بشر و وکیل سرشناس ایرانی نسرین ستوده در تاریخ ۲۷ شهریور استقبال می کند.

نسرین ستوده آزاد شد؛ تمام زندانیان عقیدتی را آزاد کنید!

۲۷ شهریور ۱۳۹۲ (۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳) ـ فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با خوشحالی فراوان از آزادی نسرین ستوده، که همسر وی رضا خندان امروز در صفحه فیس بوک خود اعلام کرده است، استقبال می کند. دوست و همکار ما نسرین، وکیل حقوق بشری، در ایران به خاطر دفاع از کودکان محکوم به اعدام و زندانیان عقیدتی شناخته شده است. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر، سازمان عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر است که گیرنده جایزه صلح نوبل شیرین عبادی تاسیس کرده است.