گزارشی از آخرین وضعیت پیام درفشان وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در زندان اوین

پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

جمعه ۱۳ تیر، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۷-۰۴-SOS Iran-  پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر طی روزهای گذشته با پایان مراحل بازجویی به بخش عمومی زندان اوین منتقل شده است. وی هم اکنون به صورت بلاتکلیف در بند ۴ زندان اوین بسر می‌برد. آقای درفشان روز دوشنبه ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این وکیل دادگستری، تاکنون وکالت پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی را برعهده داشته است.

تداوم اعتصاب غذا؛ گزارشی از آخرین وضعیت زرتشت احمدی راغب

جمعه ۱۴ تیر، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۷-۰۳-SOS Iran-  زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی امروز جمعه ۱۳ تیرماه در نوزدهمین روز از اعتصاب غذای خود با ضعف و بی حالی مواجه شده است. آقای احمدی راغب روز دوشنبه ۲۶ خردادماه پس از حضور در شعبه ۴ واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار جهت تحمل حبس بازداشت شده و دست به اعتصاب غذا زد.