اتحادیه ی اروپا: از دادگاههای ملی برای مبارزه با معافیت از مجازات استفاده کنید

سه شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۵-۲۰۱۶-۰۵-۲۴-IranSOS- لاهه ـ شش سازمان بین‌المللی حقوق بشر امروز اعلام کردند: اتحادیه‌ی اروپا و کشورهای عضو آن بایستی به تقویت رویه‌ی پیگرد جنایت‌های مربوط به حقوق بین‌المللی و موارد نقض حقوق بشر در سطح ملی متعهد شوند. کشورهای عضو بایستی قوانین لازم را تصویب ، واحدهای تخصصی برای جنایت‌های جنگی ایجاد و حمایت مالی و سیاسی از این واحدها را تضمین کنند.