روزه مقاومت؛ صدای اعتراض زندانیان سیاسی ترکیه

مرگ مصطفی کوچاک، هلین بولک و ابراهیم گوکچک اعضای گروه موسیقی یوروم

شنبه ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۵-۰۹-SOS Iran- حمایت کنشگران سیاسی ترکیه از ارزش‌های سیاسی گروه گروپ یوروم – عکس از رسانه‌ها – پانته‌آ بهرامی: کنشگران همواره راه هایی برای نشان دادن اعتراض خویش به شرایط موجود می یابند. در ترکیه سالهاست که روزه مقاومت بعنوان یکی از ابزار فعالین برای تحت فشارقراردادن حاکمیت و رسیدن به خواست هایشان به کار می رود. از سوی دیگر دولت ترکیه نیز با بی اعتنایی به روزه مرگ، باعث جان باختن بسیاری از کنشگران سیاسی و اجتماعی شده است.

حمله فاشیستی رژیم اسلامی علیه کارگران افغانستانی در ایران در روز جهانی کارگر !

شنبه ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۵-۰۹-SOS Iran- روز اول ماه مه، مامورین مرزبان رژیم جمهوری اسلامی طی یک حمله فاشیستی، حدود شصت نفر از اتباع افغانستان که برای کار در ایران از طریق مرز “ذوالفقار” قصد داشتند، وارد ایران شوند را محاصره و بازداشت نمودند.

يورش پاسداران به آرامگاه َمجازی ايرج کشکولی در ايران

شنبه ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۰۵-۰۹-SOS iran- ايرج كشكولى در چهاردهم ارديبهشت ١٣٩٩ برابر با سوم ماه مه ٢٠٢٠ در حومۀ پاريس جان سپرد و بستگان و ياران خود را در اندوهی بزرگ فرو برد. او که سالها بود از بيماری پاركينسون رنج میبرد، چند روز پيش از مرگ براى معالجه به بيمارستان برده و در آنجا به ويروس كرونا مبتلا میشود و بعد از چند روز چشم بر جهان میبندد و به خواب ابدی فرو میرود.