جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات زرتشت احمدی راغب برگزار شد

شنبه ۱۲ مهر، ۱۳۹۹-۲۰۲۰-۱۰-۰۳-SOS Iran-  جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی امروز شنبه ۱۲ مهرماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این جلسه که قرار بود در تاریخ ۲۴ تیرماه امسال برگزار شود، در تاریخ مقرر برگزار نشد و به تعویق افتاد. این پرونده با شکایت شهرداری فردوسیه و رسول شریفیان مبنی بر تبلیغ علیه نظام علیه آقای احمدی راغب گشوده شده است. ادامه خواندن “جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات زرتشت احمدی راغب برگزار شد”