رهایی ۵ زندانی از اعدام همزمان با تایید حکم اعدام یک زندانی دیگر

سه شنبه ۱۶ دی، ۱۳۹۹-۲۰۲۱-۰۱-۰۵-SOS Iran- پنج زندانی در شهرستان کهنوج، کاشان و نقده، که پیشتر در سه پرونده جداگانه از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، با گذشت و یا جلب رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتتد. در خبری دیگر حکم یک زندانی در شهرستان پارس آباد که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود به تایید دیوان عالی کشور رسید.

سه تبعه خارجی در کاشان از قصاص نجات یافتند

سه شنبه ۱۶ دی، ۱۳۹۹- ۲۰۲۱-۰۱-۰۵-SOS Iran- رییس ندامتگاه کاشان گفت: سه نفر از اتباع خارجی محکوم به قصاص در این ندامتگاه به طور همزمان با بخشش اولیای دم از اعدام نجات یافتند. به گزارش ایرنا، محسن محبوبی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این سه تبعه خارجی سال ۱۳۷۶ برای سرقت وارد یک منزل شده و هنگام فرار دست و دهان ۲ بانوی سالمند ساکن در منزل را بستند که منجر به قتل آنان شد.